תרמה - שם מקום, מרמה או ערמה?

קוד: שיחה:שופטים ט31 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: מכתב

שופטים ט31: " וַיִּשְׁלַח מַלְאָכִים אֶל אֲבִימֶלֶךְ בְּתָרְמָה לֵאמֹר הִנֵּה גַעַל בֶּן עֶבֶד וְאֶחָיו בָּאִים שְׁכֶמָה וְהִנָּם צָרִים אֶת הָעִיר עָלֶיךָ "

מה פירוש המילה "תרמה"?

  1. אם מפרשים נגד הטעמים אפשר לפרש ש"תרמה" הוא שם של מקום – שם אחר ל"ארומה", המקום שבו היה אבימלך [ע' מלבי"ם ומצודות]. לפי זה כל הסיפור די ברור (ראו 'מלחמת אבימלך בבעלי שכם).
  2. אם "תרמה" = "תרמית" או "מרמה" (כפירוש רש"י) – לא ברור מה המרמה כאן, כי הוא לא רימה את אבימלך (הוא אמר את האמת) וגם לא את געל בן עבד (הוא לא אמר לו כלום). ההגדרה של "מרמה" היא שאומרים למישהו דבר לא נכון כדי להטעות אותו, כמו (ירמיהו ט) " חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו ". אפשר לפרש שזבול דיבר עם געל דברי שלום, כדי שלא ישים לב שהוא שולח מלאכים אל אבימלך, אבל זה לא כתוב (אולי הוא פשוט שתק ולא הגיב להשמצות של געל, והשתיקה הזאת נחשבה כדברי שלום).
  3. אם "תרמה" = "ערמה" – מגיעים לפירוש של שירה (אם אני זוכר אותו נכון): זבול אמנם אמר לאבימלך את האמת אבל הוא נהג בערמה – הוא התכוון שאבימלך וגעל יכו איש את רעהו כדי שהוא יוכל לשלוט בשכם. לפי זה אפשר לפרש את הפסוק הקודם: " וישמע זבול שר העיר את דברי געל בן עבד, וייחר אפו. ": כשזבול שמע את דברי געל " הלוא בן ירובעל וזבול פקידו " הוא הבין שעד עכשיו הוא היה רק פקיד קטן של אבימלך, והוא התעצבן והחליט לנהוג בערמה כדי לשנות את המצב. ייתכן גם שהוא השתכנע מדברי געל בן עבד – שאבימלך לא ראוי לשלוט בשכם כי הוא בן של ירובעל ולא בן של תושב המקום. בהמשך, התכנית שלו הצליחה באופן זמני בלבד: אבימלך וגעל אכן הכו איש את צבא רעהו, געל נחלש וזבול הצליח לסלק אותו משכם, אבל ביום המחרת – אבימלך עלה על אנשי שכם והרג אותם (ביניהם, כנראה, גם את זבול שר העיר).


תגובות