32 בדרגות שונות

קוד: 32 בדרגות שונות בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

בסוף ספר מלכים א מסופר על שלוש מלחמות בין בן-הדד מלך ארם לבין אחאב מלך ישראל. ניתן לראות ירידה הדרגתית במעמדם של עוזרי בן-הדד:

לא כתוב בפירוש שהיו 32 פחות אבל זה הגיוני. לא כתוב בפירוש שבן-הדד הסיר את הפחות ומינה במקומם שרי רכב, אבל גם זה הגיוני.

ההסבר המקובל לכך (ראו במפרשים על מל"א כ 24) הוא, שאנשים בדרגה יותר נמוכה יתאמצו יותר לנצח במלחמה, כדי למצוא חן בעיני המלך. ואכן, רק במלחמה האחרונה הצליח בן-הדד לנצח.

שלוש המלחמות שהיו בין ארם לבין ישראל בוודאי נכתבו ב'ספר דברי הימים למלכי ארם'. מאוד מעניין אותי לדעת מה כתב שם הסופר בעניין זה – מה הוא הסיק מכך שארם נצחו רק כשבן-הדד מינה שרי-רכב במקום הפחות? האם הוא הסיק מכך, שהעוזרים של המלך צריכים להיות בדרגה נמוכה? האם יש מקום אחר שבו רואים, שמלך-ארם הסיק מסקנות משלוש המלחמות האלו?

תגובות