חברי הילדות של רחבעם

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 08:15:27  14.08.2009, כתוספת/תגובה ל: נושא

כשרחבעם עלה לשלטון, הוא התייעץ עם שתי קבוצות של יועצים:

מלכים א יב8: " ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו, ויועץ את הילדים אשר גדלו אתו, אשר העמדים לפניו ".

מי הם הזקנים ומי הם הילדים ?

1. יש אומרים, שהזקנים כאן הם גוף שלטוני שהיה מורכב מנכבדי העם, כמו הסנהדרין בימי בית שני (ראו זקני העם). לפי זה, גם הילדים הם גוף שלטוני. ייתכן שבתקופת שלמה היו שני "בתים" של יועצים - הזקנים היו "בית עליון" והילדים היו "בית תחתון". גם בימינו ישנן מדינות שיש בהן שני בתים, למשל "בית הלורדים" ו"בית הנבחרים" בבריטניה, "הסנאט" ו"הקונגרס" בארה"ב, ועוד (ראו גם את מאמרו של אברהם מלמט, ב"ספר בן גוריון", עמ' 279-288).

2. יש אומרים, שהזקנים הם פשוט אנשים מבוגרים ששימשו כיועצים, והילדים הם אנשים צעירים ששימשו כיועצים.
3. ויש אומרים ש: הילדים אשר גדלו איתו = האנשים שגדלו איתו מאז שהיו ילדים. עכשיו כמובן אינם ילדים, אבל כשהתיידדו עם רחבעם הם היו ילדים, ולכן הם נקראים ילדים . " הכתוב בחר בצירוף מילים קשה זה, כדי שתהיה לו מילה מקבילה ל" הזקנים ". התקבולת היא כורח בסגנון המקרא... והרבה פעמים היא באה על חשבון הדיוק והבהירות... " (אברהם אהוביה, "ככל הכתוב", עמ' 85) . תקבולת דומה מצאנו בבראשית ד23.: " איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי ".

מקורות ופירושים נוספים

חז"ל למדו מפסוק זה, שצריך תמיד להעדיף את עצתם של הזקנים על פני עצתם של הצעירים, גם אם עצתם של הצעירים נראית טובה ומועילה יותר: " אם יאמרו לך ילדים "בנה (את בית המקדש רש"י)!" וזקנים "סתור (הרוס את בית המקדש)!" - שמע לזקנים ואל תשמע לילדים, שבנין ילדים - סתירה, וסתירת זקנים - בנין; וסימן לדבר - רחבעם בן שלמה (ונחרב בית המקדש על אותה עצה רש"י). " (רבי שמעון בן אלעזר, בבלי נדרים מ).

ישנם מקרים נוספים שבהם העצה האחרונה היא העצה הגרועה.

רחבעם נכשל במבחן הראשון שלו כמלך.


מאמרים נוספים - באדיבות גוגלתגובות