ד:א-ז 'האשה והשמן'

קוד: ד:א-ז 'האשה והשמן' בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: דוד גלמן

אל:

בסיפור הזה, האשה מפחדת שיבוא "הנֹשֶׁה" ויקח את בניה להיות עבדים למלך. בדרך כלל, כשבאים ו'גובים' בנים לעבוד את המלך, מדובר בגיוס לצבא. מסתבר שמדובר בתקופה של מלחמה, בה אלישע עוזר לאנשים להשתמט. סימן שאלישע פועל נגד המלך. את יהוא אלישע משח למלך, ומסתמא לא היה פועל נגדו. גם אצל יהואחז ויואש נראה שאלישע עוזר למלך. הסיפור הזה זה מתאים ליהורם, ואין שום סיבה להגיד שזה לא הוא. ואכן כך כתב רש"י: "והנושה - הוא יהורם בן אחאב", וכן עוד פרשנים רבים מסכימים.

תגובות