ח:א-ו 'האשה השונמית II'

קוד: ח:א-ו 'האשה השונמית II' בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: דוד גלמן

אל:

כבר דיברנו על הסיפור הזה בעניין 'אלישע והאוכל', אז רק נזכיר בקצרה את הדברים. בפסוקים א-ב, אלישע הזהיר את האשה שהולכים להיות 7 שנים של רעב, ואמרנו שאלו שנות 'המצור על שומרון', שבתקופת יהואחז בן יהוא. לא מדובר כאן בזמן המצור, אלא בחדשים שקדמו לו. פסוקים ג-ו מדברים על התקופה שאחרי 7 שנות הרעב, אחרי שהאשה השונמית חוזרת לארץ. המלך מבקש מגיחזי לספר לו את ניסי אלישע. מאיפה הגיעה ליהואחז פתאום התעניינות כזאת במעשי אלישע? אחרי ההצלה הניסית שאלישע הבטיח ליהואחז ב'המצור על שומרון', וקיום ההבטחה במלואה, יהואחז התחיל להאמין באלישע. מטבע הדברים, הוא רוצה לשמוע על עוד ניסים שאלישע עשה, אבל מן הסתם אלישע היה אדם מאוד עסוק, אז הוא מצא לעצמו את הדבר השני הכי טוב- גיחזי. אם כן, צריך לחלק את סיפורנו לשני חלקים- חלק א' (פס' א-ב) שקרה מעט לפני 'אלישע והאוכל', 'אלישע והגרזן', ו'המצור על שומרון', וחלק ב' (פס' ג-ו) שהתרחש מעט אחרי 'המצור על שומרון', לפני סוף ימי יהואחז.


תגובות