אלישע מפתיע

קוד: אלישע מפתיע בתנ"ך

סוג: תוכן2

מאת:

אל:

מלכים ב ב 1-6: "ויהי, בהעלות ה' את אליהו בסערה השמיים; וילך אליהו ואלישע מן הגלגל.

בני הנביאים מזלזלים באלישע - הם חושבים שהוא לא יודע את מה שהם יודעים, ואומרים לו - בשני מקומות שונים - "הידעת כי היום ה' לוקח את אדוניך מעל ראשך?".

עד עכשיו, אלישע היה בעיקר משרתו של אליהו; בעוד שבני הנביאים האחרים התאמנו בשיפור השמיעה הנבואית שלהם, ועסקו גם בפעילות ציבורית (ראו מלכים ב כ, כב) - אלישע היה צמוד לאליהו, ושירת אותו בנאמנות. ייתכן שגם אלישע התנבא, אך הוא לא התבלט בכך, ובני הנביאים התייחסו אליו כאל ילד קטן.

לא רק בני הנביאים - גם אליהו הנביא עצמו, למרות שידע שאלישע אמור להחליף אותו, התייחס אליו כאל משרת בלבד, ואמר לו - בשלושה מקומות שונים - "שב נא פה".

בהמשך, כשאליהו עלה בסערה השמיימה, הוא ביקש ממנו (פסוק 9): "ויהי נא פי שניים ברוחך אליי", כלומר - תן לי ירושה גדולה פי 2 מאשר לכל שאר בני הנביאים, מנה אותי ליורש הבכור שלך. אליהו, שכאמור ראה באלישע נער-משרת בלבד, חשב שהבקשה מוגזמת, ואמר "הקשית לשאול; אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהי לך כן, ואם אין, לא יהיה".

אך אלישע הפתיע את כולם: קודם כל את אליהו (פסוקים 11-12): "...ויעל אליהו בסערה השמים; ואלישע רואה..." - אלישע ראה את הסתלקותו של אליהו וכך הוכיח שהוא ראוי להיות היורש הבכור;

ובהמשך את בני הנביאים - שראו אותו חוצה את הירדן בעזרת אדרת אליהו (פסוקים 14-15): "אף הוא ויכה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעבור אלישע. ויראוהו בני הנביאים אשר ביריחו, מנגד, ויאמרו 'נחה רוח אליהו על אלישע'; ויבואו לקראתו, וישתחוו לו ארצה".

המסר העולה מסיפור זה מתומצת בפסוק אחד בספר משלי, משלי כז18: "נֹצֵר תְּאֵנָה יֹאכַל פִּרְיָהּ, וְשֹׁמֵר אֲדֹנָיו יְכֻבָּד" (פירוט).

אלישע, ששירת את אדוניו בנאמנות כמו שומר היושב ליד עץ התאנה, זכה לבסוף לכבוד.

תגובות