אלישע

מאת: רענן

קוד: אלישע

 

  1. מל"א יט 16: ואת יהוא בן נמשי תמשח למלך על ישראל ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך.

אב:   שפט  

אלישע שייך גם כן לקבוצת:   אנשי אלהים  


תוספות ותגובות