המרצח

קוד: שיחה:מלכים ב ו32 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

מלכים ב ו32: " ואלישע ישב בביתו, והזקנים ישבים אתו. וישלח איש מלפניו, בטרם יבא המלאך אליו; והוא אמר אל הזקנים:
   הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי?
   ראו כבא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אתו בדלת,
   הלוא קול רגלי אדניו אחריו
" .

מיהו המרצח?

שתי אפשרויות:

  1. יהוא (ע"פ דוד גלמן)
  2. אחאב (ע"פ אראל סגל)

מי היה השליח להרוג את אלישע?

בפשטות נראה שהשליח להרוג את אלישע היה השליש של המלך, שלפי התרגום בפרק הבא ( מלכים ב ז ב) הוא היה גבור המלך, דהיינו שומר ראשו ( Israel.M ).

תגובות