מה עשו המרגלים בהרים

קוד: שיחה:יהושע ב22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: נריה קליין

אל: כפית התשס"ז - מדור הנ"ך המסובך 3

רחב שלחה את המרגלים אל ההרים:

יהושע ב22-23: " וילכו ויבאו ההרה,
וישבו שם שלשת ימים עד שבו הרדפים,
ויבקשו הרדפים בכל הדרך
ולא מצאו.
וישבו שני האנשים וירדו מההר,
ויעברו ויבאו אל יהושע בן נון,
ויספרו לו את כל המצאות אותם
"

רק בהרים, אליהם רחב שולחת אותם, יכולים המרגלים להמשיך במשך 3 ימים בריגול בארץ, ורק משום כך יכולים הם לחזור ליהושע בסופו של הסיפור ולמסור לו את אשר גילו.

כאן כמובן נקטתי בשיטה חדשה, הטוענת שהמרגלים המשיכו בריגול בהרים. את זה אני אומר:


תגובות