ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים נו

1 למנצח על-יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת.
2 חנני אלהים כי-שאפני אנוש כל-היום לחם ילחצני.
3 שאפו שוררי כל-היום כי-רבים לחמים לי מרום.
4 יום אירא אני אליך אבטח.
5 באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה בשר לי.
6 כל-היום דברי יעצבו עלי כל-מחשבתם לרע.
7 יגורו יצפינו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי.
8 על-און פלט-למו באף עמים הורד אלהים.
9 נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך.
10 אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה-ידעתי כי-אלהים לי.
11 באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר.
12 באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה אדם לי.
13 עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך.
14 כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות