> > >' > '>
> > >' > '>
> > >' > '>
>>> > >
> > >=>
> >

' - 5

: '= "

:

:

:

" '"?

- ( 5, , '", -):

", ', , :

1. '

- , 39: " ' ",

3: " ' [] ".

, 9: " ' ...".

6: " ";

3: " ".

2. '

- , , .

" '", , , ' , : 16: " '".

3. '

- , , . , 13: " ", 7-8: "וֹ דּ שׁ יִשׂ וֹ; וּ נּוּ ' אַפּיִ ".

14: " ", 11: " '".

7: " ' '".

- "", 3: " ". 23: " ", : , , , , , , - . ,  5: " כּבּ יִאָ כּבּ כּ ",  16: " ".

4. '

- ' .

, , , . , , .

, " ", 6: " ". " ( :) " - ". ( ): " - ", ( " " ", - ' ; , ). , " " 5: " ', ", , .

, ' , 3: " ' ": - - , ,  4: "" (). - ' , , , 10: "כּשׁ גּשׁ שּׁ שּׁיִ שׁמּ שׁוּ כּ אָ וֹהּ הּ זּ " '. , , , , " ".

23: " ' '".

" '" , , , , , 8: "שׁוּ ' דּ ", , 16: "וּוּ תּ יִאָוֹ פּ תּ וּ" ().

, , - , , , . -, , . , ',  , .

..."

, ' .