ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים עב

1 לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן-מלך.
2 ידין עמך בצדק וענייך במשפט.
3 ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה.
4 ישפט עניי-עם יושיע לבני אביון וידכא עושק.
5 ייראוך עם-שמש ולפני ירח דור דורים.
6 ירד כמטר על-גז כרביבים זרזיף ארץ.
7 יפרח-בימיו צדיק ורב שלום עד-בלי ירח.
8 וירד מים עד-ים ומנהר עד-אפסי-ארץ.
9 לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו.
10 מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו.
11 וישתחוו-לו כל-מלכים כל-גוים יעבדוהו.
12 כי-יציל אביון משוע ועני ואין-עזר לו.
13 יחס על-דל ואביון ונפשות אביונים יושיע.
14 מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו.
15 ויחי ויתן-לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל-היום יברכנהו.
16 יהי פסת-בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ.
17 יהי שמו לעולם לפני-שמש ינין שמו ויתברכו בו כל-גוים יאשרוהו.
18 ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו.
19 וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את-כל הארץ אמן ואמן.
20 כלו תפלות דוד בן-ישי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות