ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים פג

1 שיר מזמור לאסף.
2 אלהים אל-דמי-לך אל-תחרש ואל-תשקט אל.
3 כי-הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש.
4 על-עמך יערימו סוד ויתיעצו על-צפוניך.
5 אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא-יזכר שם-ישראל עוד.
6 כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו.
7 אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים.
8 גבל ועמון ועמלק פלשת עם-ישבי צור.
9 גם-אשור נלוה עמם היו זרוע לבני-לוט סלה.
10 עשה-להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון.
11 נשמדו בעין-דאר היו דמן לאדמה.
12 שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל-נסיכמו.
13 אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים.
14 אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני-רוח.
15 כאש תבער-יער וכלהבה תלהט הרים.
16 כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם.
17 מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה.
18 יבשו ויבהלו עדי-עד ויחפרו ויאבדו.
19 וידעו כי-אתה שמך יהוה לבדך עליון על-כל-הארץ.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות