ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קיג

1 הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את-שם יהוה.
2 יהי שם יהוה מברך מעתה ועד-עולם.
3 ממזרח-שמש עד-מבואו מהלל שם יהוה.
4 רם על-כל-גוים יהוה על השמים כבודו.
5 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת.
6 המשפילי לראות בשמים ובארץ.
7 מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון.
8 להושיבי עם-נדיבים עם נדיבי עמו.
9 מושיבי עקרת הבית אם-הבנים שמחה הללו-יה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות