יהושע ה בחרוזים

קוד: יהושע ה בחרוזים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: mycreation.co.il

בגלגל בה חנו לראשונה,
בפתחה של תקופה חדשה,
טוהרו בני ישראל מחרפת הערלה.
חגגו את חג הפסח לראשונה בטהרה.
לא ירד עוד מן לאכלה,
מעבור הארץ יאכלו מעתה.
שר צבא ה' ליהושע נגלה,
חרבו בידו שלופה מתערה,
ובדברו ליהושע נתנה הפקודה:
של נעלך כי הארץ קדושה.תגובות