חרג - חגר

קוד: חרג - חגר בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: הרב אילן חיים פור

אל: אוצר ההפכים

חרג - חגר:

1.התרת חגורה
2. קשירת חגורה

השורש חר"ג נמצא בכתוב פעם אחת: "בְּנֵי נֵכָר יִבֹּלוּ וְיַחְרְגוּ מִמִּסְגְּרוֹתֵיהֶם" (תהלים יח46), כפי שהעיר הראב"ע: "ואין ריע לו במקרא".

רש"י בשמו של מנחם בן סרוק ביאר שהמילה 'וְיַחְרְגוּ' משמעה התרת החגורה, הפך ממשמעות המילה 'ויחגרו' שמשמעה קשירת החגורה למותניים: "מנחם פתר אותו לשון רפיון חגורה, וכן פירושו ויתרפו ממסגרותיהם".

תגובות