וממדבר מתנה

קוד: ביאור:במדבר כא18 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בספר במדבר ישנו שיר ששרו בני ישראל על הבאר שנפתחה לפניהם במדבר:

במדבר כא18-19: "בְּאֵר חֲפָרוּהָ שָׂרִים, כָּרוּהָ נְדִיבֵי הָעָם, בִּמְחֹקֵק בְּמִשְׁעֲנֹתָם, וּמִמִּדְבָּר מַתָּנָה. וממַתָּנָה נַחֲלִיאֵל, וּמִנַּחֲלִיאֵל בָּמוֹת. ומבָּמוֹת הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה, ונשקפה על פני הישימן."

רמז

רבא, בנו של ר' יוסף בר חמא, פירש את הפסוק הזה על הדרך שאדם צריך לעבור כשהוא לומד תורה:

"כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל [ושהכל דשין בו] - תורה ניתנה לו במתנה... וכיון שניתנה לו במתנה - נחלו אל... וכיון שנחלו אל - עולה לגדולה (כמו במות)... ואם הגביה עצמו (התגאה) - הקדוש ברוך הוא משפילו (כמו גיא)... ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקע (ונשקפה על פני הישימון)..." (ראו תלמוד בבלי, עירובין נד., נדרים נה.).

רעיון דומה נמצא בדרשת חז"ל על הפסוק והחכמה מאין תימצא.


תגובות