לאלה תחלק הארץ בנחלה

קוד: ביאור:במדבר כו53 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

במדבר כו52: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר:"

במדבר כו53: "לָאֵלֶּה תֵּחָלֵק הָאָרֶץ בְּנַחֲלָה, בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת:"

חלוקה צודקת של הארץ היא אחד העקרונות המרכזיים של כלכלת התורה. בפרק כו ישנם מספר פסוקים המלמדים על הכללים שלפיהם יש לחלק את הקרקעות:

מקורות ופירושים נוספים

"לאלה תחלק הארץ - ולא לפחותים מבן עשרים; אע"פ שבאו לכלל עשרים בטרם חלוק הארץ, שהרי שבע שנים כבשו ושבע חלקו, לא נטלו חלק בארץ אלא אלו שש מאות אלף ואלף; ואם היה לאחד מהם ששה בנים, לא נטלו אלא חלק אביהם לבדו" (רש"י).

  מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

  • ישיבת היכל אליהו, "לאלה תחלק הארץ" - ֲ´פנחסֲ´: "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו... אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" ... (cache)
  • פרשת פינחס - חלוקת הארץ - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... ויהיה זה בלי ספק עוול בחוק היושר האלוקי, והיפך מה שמצווה כאן: (נ"ג-נ"ד) "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקודיו יותן נחלתו". (cache)
  • פרשת לך לך: "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות". (כ"ו, נג). ניתן להבין את המילה "לאלה" בשתי צורות שונות: ייתכן שכוונת התורה היא שהארץ מתחלקת לאנשים שנמנו לעיל, אך ייתכן גם שכוונת ... (cache)
  • ישיבת ההסדר ירוחם - פינחס - איש בנחלתו ידבקו - שיחת ליל שבת התשס"ה: וידבר ה' אל משה לאמר. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקֻדיו יֻתן נחלתו. אך בגורל יֵחלק את הארץ לשמות מטות אבֹתם ינחלו. (cache)
  • גורל ונחלה: המגמה של המפקד ברורה, הזמן הוא ערב כניסתם לארץ והמגמה היא הכנה לחלוקת הארץ (כ"ו, נ "ג) "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות". אולם, כידוע, ההתנחלות בארץ לא עברה ... (cache)
  • בראשית, פרשת פנחס, תשנ"ט, הרב ד"ר נעם זהר: הן ההוראות לחלוקת הארץ כבר ניתנו הזכרים מבן עשרים שנה ומעלה התפקדו, והציווי ניתן: "לאלה תחלק הארץ בנחלה" (במ' כו נג); השתמע בבירור, שנשים אינן נוטלות חלק בארץ כלל ועיקר. (cache)
  • על הקשר בין הפרשה והפטרתה: בסוף הספר בא מפקד נוסף בפרק כ"ו: "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות". השרש פקד הוא שורש מנחה בפרשת במדבר. למשל: תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן... כאשר צוה ידוד ... (cache)
  • הסאגה המשפחתית: רבי יונתן אומר: לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר " לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות" (שם, נג). שורש המחלוקת נראה גלוי למדי. הכניסה ל"ארץ זבת חלב ודבש" הובטחה כבר ליוצאי ... (cache)
  • בשבילי התנ"ך: (בפ' פנחס) לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות לרב תרבו וכו' פירש: לשבט שהיה מרובה באוכלסין נתנו חלק רב ואעפ"י שלא היו החלקים שוים שהרי הכל לפי ריבוי השבט חלקו החלקים ... (cache)
  • ליקוטי הלכות - ליקוטי הלכות - אורח חיים הלכות נטילת ידים לסעודה הלכה ד - ו...: וזהו לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. 'במספר שמות' דיקא. 'לשמות מטות אבתם' דיקא, הינו בחינת שמות הצדיקים שעל ידם נתברר המדמה וזוכין לאמונה ועל ידי זה זוכין לחדוש ...
  • שעור פרשת שבוע לפרשת פינחס: למעשה התורה עצמה בפסוקי הסיום למפקד מגדירה את מטרתו: "וידבר ה' אל משה לאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות ג€“ לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו ... (cache)
  • בבא בתרא: פרק שמיני - ירושה בקבר - משמוש נחלה: ר' יונתן אומר: לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה, אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו? משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות שבעולם - חיין ... (cache)
  • המקומות בהם מוזכרת ארץ ישראל בתורה: אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל. כו נג-נה. ה' למשה. לאלה תחלק הארץ בנחלה..אך בגורל יחלק הארץ. כז ד. ה' למשה. אחוזת נחלה. כז יב. ה' למשה. וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל ... (cache)
  • מדרש רבה - שיר השירים: ... מנחמא כגון הדין דכתיב (במדבר כו) לאלה תחלק הארץ בנחלה מה כתיב תמן (שם כ"ז) ותקרבנה בנות צלפחד (שם) כן בנות צלפחד דוברות וכתיב בתריה (שם) עלה אל הר העברים הזה הר ... (cache)
  • שבח של ארץ ישראל: 45 - לאלה תחלק הארץ בנחלה... לרב תרבה נחלתו - (במדבר כו/נג-נד). 46 - אם יראו האנשים... את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב - (במדבר לב/יא). 47 - אל ארץ כנען. (cache)
  • פרשת פינחס - חלוקת הארץ - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... אחריו והוא בהפך ממה שפירש הרב הפסוק הראשון: "לאלה תחלק הארץ בנחלה" על החילוק השני מהמשפחות ויפרש "אך בגורל תחלק הארץ" שכתוב אחריו על החילוק הראשון מהשבטים, ... (cache)
  • ישיבת ההסדר ירוחם - פינחס - אבות ובנים - שיחת סעודה שלישית התש"ס: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו.אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין ... (cache)
  • בראשית, פרשת פינחס, תשנ"ח, ד"ר אברהם צימלס: של פרשתנו למה שקדם לה. ביחידה הקודמת נאמר: "וידבר ה' אל משה לאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות... אך בגורל יחלקו את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו (שם כו נב-נה). (cache)
  • עוד יוסף חי - פרשת פינחס לפי שבע המידות: מצות " לאלה תחלק הארץ בנחלה" מביאה את "תפארת ישראל" לשלמותה. מבואר באריכות כי בחלוקת הארץ ישנן שלש בחינות ג€“ חלוקה על פי שכל ("לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו") ... (cache)
  • האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות ישראליות קדומות: ר' יונתן אומר: לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר: 'לאלה תחלק הארץ בנחלה', אלא מה אני מקיים 'לשמות מטות אבותם ינחלו'? משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם: שכל נחלות שבעולם חיין ... (cache)
  • פרשת פנחס: (על פי ספר אמרי שפר). שאלות לפרשת פנחס. 1. "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות" (כו ', נג'). את מי ממעט הפסוק מהמילה "לאלה"? (הנצי"ב, ב"העמק דבר"). 2. "פינחס בן אלעזרג€¦ (cache)
  • פרשת פינחס - הכנות למות משה - גיליונות נחמה ליבוביץ: ואיננה מצוה שיצונו הקב"ה לעשות כן עתה, שאם כן יהיה מתחייב לעלות שם מיד, אבל טעמו: תעלה על הר העברים וראית את הארץ, כי בעבור שציוהו (כ"ו נ"ג) "לאלה תחלק הארץ בנחלה,... (cache)
  • אביה הכהן: המניין בפרק כ"ו, מטרתו: "לאלה תחלק הארץ בנחלה" (כ"ו, נג). שתי פרשיות בנות צלפחד (כ"ז, א--יא, לו) עוסקות בנחלת הבת. פרק ל"ד עוסק בגבולות הארץ "אשר צוה ה' לתת לתשעת ... (cache)
  • הפלת הפור: בציווי על הפלת גורל אנו נתקלים פעם נוספת, בחלוקת נחלות הארץ לשבטים: "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרַב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקֻדיו יתן נחלתו. (cache)
  • אנציקלופדיה יהודית דעת - ארץ ישראל וגבולותיה;: ר' יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה, שנאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה 114, אלא שמספר החלקים בלבד היה לפי חשבון באי הארץ, אבל אחר כך מחזירים את החלקים לאבותיהם, שהיו מיוצאי ... (cache)
  • פרשת פינחס - בנות צלפחד - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... מגוון הדין דכתיב (כ"ו נ"ג) "לאלה תחלק הארץ בנחלה". מה כתיב תמן? "ותקרבנה בנות צלפחד" "כן בנות צלפחד דוברות", וכתיב בתריה: "עלה על הר העברים הר נבו". וכי מה עניין זה לזה? (cache)
  • עדכון שבועי מנהיגות יהודית: יז' בתמוז: 9 יולי 2009 ..."לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו..." (במדבר, פנחס, פרק כו פסוקים נג נד). זכות הקניין היא ערך יסוד בתורת ישראל. (cache)
  • דף קשר מספר 348 - פרשת מסעי: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות..." (במדבר, כ"ו, ב-נו). הארץ מתחלקת, אם כן, על בסיס משפחתי, כאשר בתי האבות של המפקד הנזכר נקראים על שם בני יעקב שירדו למצרים (עיין ... (cache)
  • Torah Reading Cycles: לאלה תחלק הארץ בנחלה. (133) Num 26:52 ג€“ 27:14 =28v. (128) Num 27:15 ג€“ 28:25 =34v. יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר. (134) Num 27:15 ג€“ 28:25 =34v. (129) Num ... (cache)
  • דף קשר מספר 503 - פרשת פנחס: לכיבוש הארץ והנחלתה, כדבר ה' אל משה " לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות". המפקד נערך בשנית בשל התיישנותו של המפקד הראשון, שנערך בשנה השניה במדבר סיני[1]. (cache)
  • מהו שהימין צריך להיות יותר גדול מהשמאל, בעבודה | פרשת נשא | במדבר...: ובהאמור יש לפרש מה שכתוב (פנחס שלישי) "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו". מפרשי התורה שואלים, אם כתוב "לרב תרבה נחלתו", מובן ... (cache)
  • פרשת לך לך: יישום המפקד, אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ: לאלה תחלק הארץ בנחלה למספר שמות לרב תרבה נחלתו ... (cache)
  • פרשת לך לך: כ"ו, נג-נד לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות... איש לפי פקֻדיו יֻתן נחלתו. זהו מפקד הנוחלים את הארץ, והוא נערך זמן קצר לפני הכניסה אליה. מסיבה זו נתפרטו בכל שבט ושבט בתי ... (cache)
  • פרשת לך לך: כ"ו, נב-נג וידבר ה' אל משה לאמר: לָאֵלה תֵחלק הארץ בנחלה במספר שמות. בנות צלפחד, שאביהן מת במדבר, כמובן אינן בין הנפקדים "מבן עשרים שנה ומעלה... כל יֹצא צבא בישראל" ... (cache)
  • Yeshiva.org.il- יש מי ששוה יותר...: ואכן מפשטי הכתובים עולה תמונה של חלוקה שוויונית: "לאלה (שנפקדו במפקד בערבות מואב) תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יותן ... (cache)
  • Yeshiva.org.il- הגורל בחלוקת הארץ ובשעירי יום כיפור: לאלה תֵּחָלק הארץ בנחלה במספר שמות: לרב תרבֶּה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקֻדיו יֻתַּן נחלתו. אך בגורל יֵחלק את הארץ, לשמות מטות אבֹתם ינחלו. על פי הגורל ... (cache)
  • דרשת השבת פרשת פנחס: כו/ב) כדי לחלק את הארץ לנחלות לכל שבט יחסית לגודלו של שנאמר: לאלה תחלק את הארץ בנחלה במספר שמות.(כו/נג) לאלה אומר רש"י: הכוונה לאלה שנכנסו לארץ לפי אבי אביהם, שוה ... (cache)
  • פרשת לך לך: ... ברשימתנו הם שמות המשפחות שמהן יהיה בנוי העם בעתיד; והם הם שמות המשפחות שעליהן נאמר במפקד הנוחלים את הארץ (במדבר כ"ו, נג) "לאלה תֵחלק הארץ בנחלה במספר שמות". (cache)
  • ב) פתיחת פס' לד: "ולא תטמא את הארץ אשר אתם בה", נראית כחוזרת, אמנם...: 26 יולי 2003 ..."לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות". (כ"ו, נג). ניתן להבין את המילה "לאלה" בשתי צורות שונות: ייתכן שכוונת התורה היא שהארץ מתחלקת לאנשים שנמנו לעיל, ... (cache)
  • האם יש חובה למקם את 12 השבטים בסדר מסויים בבית הכנסת - שרה קונפורטי: לאלה, תחלק הארץ בנחלה, במספר שמות. לרב, תרבה נחלתו, ולמעט, תמעיט נחלתו, איש לפי פקדיו, יתן נחלתו. אך-בגורל, יחלק את-הארץ, לשות מטות-אבתם, ינחלו. על-פי, הגורל, תחלק, ... (cache)
  • תאריך: אב תשנ"ה: נד: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות: נה: לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו: נו: אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו: נז: על פי הגורל ... (cache)
  • העלון השבועי של שבת פרשת פינחס: 17 יולי 2008 ... ואכן מפשט הכתובים בפרשתנו עולה תמונה של חלוקה שוויונית: "לאלה (שנפקדו במפקד בערבות מואב) תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט ... (cache)
  • תורה נט: ליקוטי הלכות - אורח חיים הלכות נשיאת כפים הלכה ה - טו אות טו וזה שנסמך מיד אחר כך ירושת ארץ ישראל כמו שכתוב לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות וכו'. כי אור הנקודה ...
  • פורטל קהילות בלוגים ומורשת: 3 יולי 2008 ... ואכן מפשט הכתובים בפרשתנו עולה תמונה של חלוקה שוויונית: "לאלה (שנפקדו במפקד בערבות מואב) תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט ...

  תגובות