איך מחלקים נחלות בצורה הוגנת

קוד: ביאור:במדבר כו54 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

התורה קובעת שיש לחלק את ארץ ישראל ליוצאי הצבא. אבל איך בדיוק לחלק - כמה בדיוק יקבל כל אחד?

במדבר כו53: "לָאֵלֶּה תֵּחָלֵק הָאָרֶץ בְּנַחֲלָה, בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת"

במדבר כו54: "לָרַב תַּרְבֶּה נַחֲלָתוֹ וְלַמְעַט תַּמְעִיט נַחֲלָתוֹ, אִישׁ לְפִי פְקֻדָיו יֻתַּן נַחֲלָתוֹ"

במדבר כו55: "אַךְ בְּגוֹרָל יֵחָלֵק אֶת הָאָרֶץ, לִשְׁמוֹת מַטּוֹת אֲבֹתָם יִנְחָלוּ"

במדבר כו56: "עַל פִּי הַגּוֹרָל תֵּחָלֵק נַחֲלָתוֹ, בֵּין רַב לִמְעָט"

על-פי הפשט, נראה שהנחלות חולקו לשבטים או למשפחות, לפי מספר השמות שיש בכל שבט: לרב - לשבט שיש בו הרבה אנשים - תרבה נחלתו - תיתן נחלה גדולה יותר; ולמעט - לשבט שיש בו מעט אנשים - תמעיט נחלתו - תיתן נחלה קטנה יותר; וכן בתוך השבט, יש לחלק את הנחלה למשפחות ולבתי-אב לפי גודלם - איש לפי פקודיו יותן נחלתו. כך, בסופו של דבר כל אדם יקבל קרקע באותו גודל. 

אולם, לפי חכמי התלמוד, החלוקה לא היתה לפי גודל, אלא לפי שווי כלכלי: "ולא נתחלקה אלא בכסף, שנאמר בין רב למעט (כלומר: וצריך לדקדק בין רב למעט, להוסיף דמים הרב למעט: שהזיבורית קרי ליה 'מעט' והעידית קרי 'רב'). אמר רבי יהודה: סאה ביהודה שוה חמש סאין בגליל... למאי? אילימא לשופרא וסניא - אטו בשופטני עסקינן?! אלא לקרובה ורחוקה. כתנאי: רבי אליעזר אומר: בכספים העלוה; רבי יהושע אומר: בקרקע העלוה" (בבלי בבא בתרא קכב.). חז"ל למדו מהפסוק האחרון, שיש לחלק את הנחלות על-פי גורל, אבל אחרי שהסתיימה ההגרלה, יש להעביר פיצויים בין מי שקיבל נחלה בעלת ערך רב, למי שקיבל נחלה בעלת ערך מעט.

איך נקבע ערכה של הקרקע? חכמי התלמוד מציינים שני גורמים: האיכות החקלאית שלה (עידית או זיבורית, שופרא או סניא), והמיקום המרחבי שלה (קרובה או רחוקה - כנראה ממקום המקדש או מהגבול). האיכות החקלאית של הקרקע נכנסה כבר ליחידת המידה, שהרי רבי יהודה מדבר על קרקע של "סאה" או של "חמש סאין", ומסתבר שהכוונה לקרקע המניבה סאה או חמש סאין של תבואה (ויש לעיין, מה הקשר בין מידה זו לבין המידה "בית סאה", המציינת שטח קבוע של 2500 אמות רבועות - כחצי דונם). רבי יהודה מציין את היחס בין השווי החקלאי לבין השווי המיקומי - קרקע שנמצאת ביהודה (קרוב לירושלים) שווה פי 5 מקרקע באותה איכות שנמצאת בגליל.

כמו כן, הם דנים בשתי דרכים לוודא שהחלוקה תהיה שווה: פיצוי בקרקע (- מי שקיבל קרקע בשווי נמוך יותר, מקבל שטח גדול יותר) או פיצוי בכסף (- מי שקיבל קרקע בשווי נמוך יותר, מקבל פיצוי כספי ממי שקיבל קרקע בשווי גבוה יותר). כך למשל, לפי רבי יהודה: "מי שנפל גורלו בגליל - נוטל חמש סאין, כנגד סאה שחבירו נוטל ביהודה... אי נמי... סאה ביהודה שוה חמש סאין בגליל בשביל שיהודה קרוב לירושלים וגליל רחוק יותר, וצריך להעלות כספין שוה ד' סאין לסאה שבגליל" (רשב"ם שם).

הבעיה העקרונית בגישה זו היא, שהשווי של קרקע אינו קבוע - הוא משתנה בהתאם לתקופה ובהתאם לתרבות. הנה כמה דוגמאות:

למעשה, יש כל-כך הרבה גורמים המשפיעים על ערך הקרקע, שאין שום אפשרות לחשב אותו באופן אובייקטיבי - הדרך היחידה לדעת מה "ערך" הקרקע בתקופה מסויימת היא להעמיד את הקרקע למכרז, ולראות מה המחיר המירבי שאנשים מוכנים לשלם עליה.

אפשר לבצע באופן זה גם את חלוקת הארץ: כל נחלה מועמדת למכרז, ונמכרת למרבה במחיר. כל התשלומים נאספים, ומחולקים שווה בשווה בין כל הזכאים לקרקע. כך, מי שבחר קרקע שהביקוש עבורה הוא נמוך, ישלם סכום נמוך יותר מהסכום שיקבל, ומי שבחר קרקע שהביקוש עבורה הוא גבוה, יצטרך לשלם סכום גבוה יותר מהסכום שיקבל. כך, מי שמקבל קרקע יקרה מפצה את מי שקיבל קרקע זולה, כאשר ערך הקרקע נקבע לפי רמת הביקוש.

אולם כאן ישנה בעיה אחרת: החלוקה הזאת היא טובה רק ברגע שמבצעים אותה. מכאן והלאה, ערכי הקרקעות משתנים כתוצאה משינויים במצב הבטחוני, כלכלי, חברתי ועוד. בשנת היובל הבאה, כאשר הקרקעות יחזרו לבעליהן המקוריים, הן כבר לא יהיו שוות בערכן! 

אם מטרתה של מצוות היובל היא להחזיר את החלוקה השיוויונית, אז יש לבצע חלוקה מחדש של הקרקעות, לפי הערך החדש שלהן, בשנת היובל. אולם, כאן כבר לא נוכל להשתמש במכירה פומבית, שכן ערך הקניה של קרקע נובע לא רק מהקרקע עצמה אלא גם מהשיפורים שנבנו עליה. לדוגמה, אם בעל הקרקע הקודם בנה מגדל משרדים, אנשים יסכימו לשלם הרבה יותר על הקרקע. מכיוון שאי אפשר למכור קרקע בנפרד מהבניין שעליה, אי אפשר גם למדוד את הערך הגולמי של הקרקע! בעיה זו מהווה נושא לדיון ומחקר במספר מדינות בעולם המטילות מס-ערך-קרקע. מדינות אלה מסתמכות בדרך-כלל על הערכתם של שמאים אנושיים, ועל מודלים סטטיסטיים ממוחשבים (ראו ויקיפדיה, Land value tax), אולם אלה קירובים בלבד שאינם מייצגים את הערך האמיתי.

בעיה נוספת היא, שאם נבצע מכרז מחודש בכל שנת יובל, הרבה אנשים יצטרכו לעזוב את אדמתם או לוותר על חלק ממנה. גם אם לא מבצעים חלוקה מחדש של הקרקעות, אלא רק גובים פיצוי ("מעלים בכספים"), ייתכן שאנשים יצטרכו לעזוב את אדמתם: אם, למשל, אדם בעל הכנסה נמוכה קיבל קרקע זולה, ובשנת היובל התברר שערך הקרקע שלו עלה באופן משמעותי, ייתכן שלא יוכל לעמוד בתשלום הפיצויים המעודכנים, ויצטרך לוותר על הקרקע.

אולם, התורה מדגישה, דווקא בהקשר של מצוות היובל, את חשיבות הקשר בין האדם לאדמתו, ויקרא כה10: "יוֹבֵל הִוא תִּהְיֶה לָכֶם, וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ", במדבר לו7: "וְלֹא תִסֹּב נַחֲלָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִמַּטֶּה אֶל מַטֶּה, כִּי אִישׁ בְּנַחֲלַת מַטֵּה אֲבֹתָיו יִדְבְּקוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל". מכאן, שחלוקה מחדש של הקרקעות אינה מתאימה לתורה. התורה, כנראה, מחשיבה יותר את הקשר לאדמה, מאשר את השיוויון.

אם כך, ייתכן שאין בכלל צורך לבצע הערכה ראשונית של שווי הקרקע, ממילא ההערכה הנוכחית כבר לא תהיה רלבנטית בזמן היובל הבא. אם כך, ייתכן שהחלוקה המקורית צריכה בכל-זאת להסתמך על הגודל בלבד - כפי פשוטם של הפסוקים שהבאנו למעלה. כל אדם יקבל חלקה בגודל קבוע, ייתכן שתהיה פחות טובה מקרקע של מישהו אחר, אבל לפחות תהיה לו וודאות שהקרקע תישאר שלו לתמיד. כך תהיה לו מוטיבציה לבנות, להשקיע ולהגדיל את ערך הקרקע שלו.

לפני 100 שנה, דונם בתל אביב היה שווה בערך כמו דונם בנגב; האנשים שהתיישבו שם ופיתחו את המקום גרמו לעליה משמעותית בערך הקרקע. אם אנשים חרוצים יילכו ליישב את הנגב, ייתכן שבעוד 100 שנה דונם בנגב יהיה שווה אפילו יותר מדונם בתל אביב, "וגם הנגב עוד יהיה פורח".

לפי זה, יש לפרש את הפסוק האחרון: על פי הגורל תחלק נחלתו, בין רב למעט - אחרי ההגרלה, יש להעביר קרקעות בין שבט שיש בו הרבה אנשים לשבט שיש בו מעט אנשים, כך שכל שבט יקבל נחלות בדיוק כמספר האנשים.

גודל או גורל?

לפי פסוק 54: "לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו", כל שבט קיבל נחלה בהתאם לגודלו, אבל לפי פסוק 56: "על פי הגורל תחלק נחלתו, בין רב למעט", כל שבט קיבל נחלה אקראית שאינה תלויה בהכרח בגודלו! המפרשים הציעו כמה הסברים:

1. קודם-כל נקבעו נחלות בגדלים שונים לפי הגדלים השונים של השבטים, ואחר-כך השתמשו בגורל כדי לתת אישור אלהי לחלוקה. בדרך נס, הגורל התאים כל נחלה לשבט המתאים: "לרב תרבה נחלתו - לשבט שהיה מרובה באוכלוסין נתנו חלק רב, ואע"פ שלא היו החלקים שוים, שהרי הכל לפי רבוי השבט חלקו החלקים, לא עשו אלא על-ידי גורל, והגורל היה על-פי רוח הקודש, כמו שמפורש (בב"ב דף קיח): אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים, ואומר ברוח הקודש: 'אם שבט פלוני עולה - תחום פלוני עולה עמו', והשבטים היו כתובים בי"ב פתקין, וי"ב גבולים בי"ב פתקין, ובללום בקלפי, והנשיא מכניס ידו בתוכו, ונוטל שני פתקין, עולה בידו פתק של שם שבטו ופתק של גבול המפורש לו, והגורל עצמו היה צווח ואומר 'אני הגורל עליתי לגבול פלוני לשבט פלוני', שנאמר על פי הגורל. ולא נתחלקה הארץ במדה, לפי שיש גבול משובח מחברו, אלא בשומא, בית כור רע כנגד בית סאה טוב, הכל לפי הדמים... על פי הגורל - הגורל היה מדבר כמו שפירשתי, מגיד שנתחלקה ברוח הקודש, לכך נאמר על פי ה'" (רש"י).

2. קודם-כל בוצעה הגרלה בין השבטים, שבה כל שבט קיבל נחלה שווה, ואחר-כך חולקו הנחלות למשפחות בתוך כל שבט, על-פי גודלן של המשפחות: "וזהו שאמר (פסוקים נה נו) לשמות מטות אבותם ינחלו בין רב למעט, שיקחו כל המטות בשוה, בין שהוא מרובה באוכלוסין או ממועט בהם, ויהיה פירוש לרב תרבו נחלתו לאנשי השבט עצמו" (רמב"ן)

3. ולענ"ד החלוקה בוצעה בשני שלבים: בשלב הראשון חולקו הנחלות לפי גורל, ובשלב השני הועברו נחלות או כספים מה"רב" אל ה"מעט" (כאשר "רב" ו"מעט" מוגדרים לפי גודל או לפי שווי כלכלי). בדומה לכך פירש אברבנאל.

אמנם, בתיאור ביצוע החלוקה בפועל, בימי יהושע, אין זכר לשני שלבים אלה,  יהושע יח2-9: "וַיִּוָּתְרוּ בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר לֹא חָלְקוּ אֶת נַחֲלָתָם שִׁבְעָה שְׁבָטִים.   וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל 'עַד אָנָה אַתֶּם מִתְרַפִּים לָבוֹא לָרֶשֶׁת אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם ה' אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם?! הָבוּ לָכֶם שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים לַשָּׁבֶט וְאֶשְׁלָחֵם וְיָקֻמוּ וְיִתְהַלְּכוּ בָאָרֶץ וְיִכְתְּבוּ אוֹתָהּ לְפִי נַחֲלָתָם וְיָבֹאוּ אֵלָי. וְהִתְחַלְּקוּ אֹתָהּ לְשִׁבְעָה חֲלָקִים: יְהוּדָה יַעֲמֹד עַל גְּבוּלוֹ מִנֶּגֶב וּבֵית יוֹסֵף יַעַמְדוּ עַל גְּבוּלָם מִצָּפוֹן, וְאַתֶּם תִּכְתְּבוּ אֶת הָאָרֶץ שִׁבְעָה חֲלָקִים וַהֲבֵאתֶם אֵלַי הֵנָּה וְיָרִיתִי לָכֶם גּוֹרָל פֹּה לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵינוּ. כִּי אֵין חֵלֶק לַלְוִיִּם בְּקִרְבְּכֶם כִּי כְהֻנַּת ה' נַחֲלָתוֹ וְגָד וּרְאוּבֵן וַחֲצִי שֵׁבֶט הַמְנַשֶּׁה לָקְחוּ נַחֲלָתָם מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן מִזְרָחָה אֲשֶׁר נָתַן לָהֶם מֹשֶׁה עֶבֶד ה''.      וַיָּקֻמוּ הָאֲנָשִׁים וַיֵּלֵכוּ. וַיְצַו יְהוֹשֻׁעַ אֶת הַהֹלְכִים לִכְתֹּב אֶת הָאָרֶץ לֵאמֹר: לְכוּ וְהִתְהַלְּכוּ בָאָרֶץ וְכִתְבוּ אוֹתָהּ וְשׁוּבוּ אֵלַי, וּפֹה אַשְׁלִיךְ לָכֶם גּוֹרָל לִפְנֵי ה' בְּשִׁלֹה.   וַיֵּלְכוּ הָאֲנָשִׁים וַיַּעַבְרוּ בָאָרֶץ, וַיִּכְתְּבוּהָ לֶעָרִים לְשִׁבְעָה חֲלָקִים עַל סֵפֶר, וַיָּבֹאוּ אֶל יְהוֹשֻׁעַ אֶל הַמַּחֲנֶה שִׁלֹה.   וַיַּשְׁלֵךְ לָהֶם יְהוֹשֻׁעַ גּוֹרָל בְּשִׁלֹה לִפְנֵי ה' וַיְחַלֶּק שָׁם יְהוֹשֻׁעַ אֶת הָאָרֶץ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל כְּמַחְלְקֹתָם...".    השבטים חילקו את הארץ לשבעה חלקים על הנייר, ואז יהושע הגריל את החלקים ביניהם.   תיאור זה יכול להתאים לפירוש רש"י (אם החלקים היו שונים; ולכן הדגש על "לפני ה'"), או לפירוש רמב"ן (אם החלקים היו שווים).

מקורות נוספים

הגורל שימש לא רק לחלוקת קרקעות אלא גם לשימושים רבים נוספים; ראו הגרלות בתנ"ך

ראו גם:

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • ישיבת היכל אליהו, "לאלה תחלק הארץ" - ֲ´פנחסֲ´: "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו... אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" ... (cache)
 • פרשת פינחס - חלוקת הארץ - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... ויהיה זה בלי ספק עוול בחוק היושר האלוקי, והיפך מה שמצווה כאן: (נ"ג-נ"ד) "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקודיו יותן נחלתו". ... (cache)
 • בראשית, פרשת פנחס, תשנ"ט, הרב ד"ר נעם זהר: הן ההוראות לחלוקת הארץ כבר ניתנו הזכרים מבן עשרים שנה ומעלה התפקדו, והציווי ניתן: "לאלה תחלק הארץ בנחלה" (במ' כו נג); השתמע בבירור, שנשים אינן נוטלות חלק בארץ כלל ועיקר. ... (cache)
 • ביאור:בבלי בבא בתרא דף קיז ג€“ ויקיטקסט: 9 יוני 2009 ... רבי יונתן אומר: לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר ' לאלה תחלק הארץ בנחלה '; אלא מה אני מקיים 'לשמות מטות אבותם ינחלו'? - משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם: ... (cache)
 • פרשת לך לך: "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות". (כ"ו, נג). ניתן להבין את המילה "לאלה" בשתי צורות שונות: ייתכן שכוונת התורה היא שהארץ מתחלקת לאנשים שנמנו לעיל, אך ייתכן גם שכוונת ... (cache)
 • בראשית, פרשת פינחס, תשנ"ח, ד"ר אברהם צימלס: של פרשתנו למה שקדם לה. ביחידה הקודמת נאמר: "וידבר ה' אל משה לאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות... אך בגורל יחלקו את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו (שם כו נב-נה). ... (cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - פינחס - איש בנחלתו ידבקו - שיחת ליל שבת התשס"ה: וידבר ה' אל משה לאמר. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקֻדיו יֻתן נחלתו. אך בגורל יֵחלק את הארץ לשמות מטות אבֹתם ינחלו. ... (cache)
 • פרשת פינחס - חלוקת הארץ - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... אחריו והוא בהפך ממה שפירש הרב הפסוק הראשון: "לאלה תחלק הארץ בנחלה " על החילוק השני מהמשפחות ויפרש "אך בגורל תחלק הארץ" שכתוב אחריו על החילוק הראשון מהשבטים, ... (cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - פינחס - אבות ובנים - שיחת סעודה שלישית התש"ס: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו.אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין ... (cache)
 • שעור פרשת שבוע לפרשת פינחס: למעשה התורה עצמה בפסוקי הסיום למפקד מגדירה את מטרתו: "וידבר ה' אל משה לאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות ג€“ לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו ... (cache)
 • Un pֳ¨re sans fils במדבר פרק כו שר"י: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות.: י"רש.) נג (. לאלה תחלק הארץ. -. ולא לפחותים מבן. עשרים.,. אף על פי שבא. ו לכלל עשרים בטרם חלוק הארץ.,. שהרי שבע שנים כבשו ושבע ... (cache)
 • על הקשר בין הפרשה והפטרתה: בסוף הספר בא מפקד נוסף בפרק כ"ו: "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות". השרש פקד הוא שורש מנחה בפרשת במדבר. למשל: תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן... כאשר צוה ידוד ... (cache)
 • הסאגה המשפחתית: רבי יונתן אומר: לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר " לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות" (שם, נג). שורש המחלוקת נראה גלוי למדי. הכניסה ל"ארץ זבת חלב ודבש" הובטחה כבר ליוצאי ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: (בפ' פנחס) לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות לרב תרבו וכו' פירש: לשבט שהיה מרובה באוכלסין נתנו חלק רב ואעפ"י שלא היו החלקים שוים שהרי הכל לפי ריבוי השבט חלקו החלקים ... (cache)
 • גורל ונחלה: המגמה של המפקד ברורה, הזמן הוא ערב כניסתם לארץ והמגמה היא הכנה לחלוקת הארץ (כ"ו, נ "ג) "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות". אולם, כידוע, ההתנחלות בארץ לא עברה ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - ארץ ישראל וגבולותיה;: ר' יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה, שנאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה 114, אלא שמספר החלקים בלבד היה לפי חשבון באי הארץ, אבל אחר כך מחזירים את החלקים לאבותיהם, שהיו מיוצאי ... (cache)
 • תאריך: אב תשנ"ה: נד: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות: נה: לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו: נו: אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו: נז: על פי הגורל ... (cache)
 • ליקוטי הלכות - ליקוטי הלכות - אורח חיים הלכות נטילת ידים לסעודה הלכה ד - ו...: וזהו לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. 'במספר שמות' דיקא. 'לשמות מטות אבתם' דיקא, הינו בחינת שמות הצדיקים שעל ידם נתברר המדמה וזוכין לאמונה ועל ידי זה זוכין לחדוש ...
 • Yeshiva.org.il- במדבר פרק כו: ... משה לאמר: (נג) לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות: (נד) לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו: (נה) אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו: ... (cache)
 • המקומות בהם מוזכרת ארץ ישראל בתורה: אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל. כו נג-נה. ה' למשה. לאלה תחלק הארץ בנחלה..אך בגורל יחלק הארץ. כז ד. ה' למשה. אחוזת נחלה. כז יב. ה' למשה. וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל ... (cache)
 • האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות ישראליות קדומות: ר' יונתן אומר: לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר: 'לאלה תחלק הארץ בנחלה ', אלא מה אני מקיים 'לשמות מטות אבותם ינחלו'? משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם: שכל נחלות שבעולם חיין ... (cache)
 • מדרש רבה - שיר השירים: ... מנחמא כגון הדין דכתיב (במדבר כו) לאלה תחלק הארץ בנחלה מה כתיב תמן (שם כ"ז) ותקרבנה בנות צלפחד (שם) כן בנות צלפחד דוברות וכתיב בתריה (שם) עלה אל הר העברים הזה הר ... (cache)
 • פרק שמיני - ירושה בקבר: ר' יונתן אומר: לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה, אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו? משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות שבעולם - חיין ... (cache)
 • שבח של ארץ ישראל: 45 - לאלה תחלק הארץ בנחלה... לרב תרבה נחלתו - (במדבר כו/נג-נד). 46 - אם יראו האנשים... את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב - (במדבר לב/יא). 47 - אל ארץ כנען. ... (cache)
 • פרשת פנחס: (על פי ספר אמרי שפר). שאלות לפרשת פנחס. 1. "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות" (כו ', נג'). את מי ממעט הפסוק מהמילה "לאלה"? (הנצי"ב, ב"העמק דבר"). 2. "פינחס בן אלעזרג€¦ ... (cache)
 • עוד יוסף חי - פרשת פינחס לפי שבע המידות: מצות " לאלה תחלק הארץ בנחלה " מביאה את "תפארת ישראל" לשלמותה. מבואר באריכות כי בחלוקת הארץ ישנן שלש בחינות ג€“ חלוקה על פי שכל ("לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו") ... (cache)
 • קטגוריה:שיר השירים א י ג€“ ויקיטקסט: 29 יוני 2009 ... זו לזו אמר ר' מנחמא כגון הדין דכתיב (במדבר כו,): "לאלה תחלק הארץ בנחלה " מה כתיב תמן (שם כז,) "ותקרבנה בנות צלפחד" (שם,) "כן בנות צלפחד דוברות" וכתיב ... (cache)
 • אביה הכהן: המניין בפרק כ"ו, מטרתו: "לאלה תחלק הארץ בנחלה" (כ"ו, נג). שתי פרשיות בנות צלפחד (כ"ז, א--יא, לו) עוסקות בנחלת הבת. פרק ל"ד עוסק בגבולות הארץ "אשר צוה ה' לתת לתשעת ... (cache)
 • הפלת הפור: בציווי על הפלת גורל אנו נתקלים פעם נוספת, בחלוקת נחלות הארץ לשבטים: "לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרַב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקֻדיו יתן נחלתו. ... (cache)
 • פרשת פינחס - בנות צלפחד - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... מגוון הדין דכתיב (כ"ו נ"ג) "לאלה תחלק הארץ בנחלה ". מה כתיב תמן? "ותקרבנה בנות צלפחד" "כן בנות צלפחד דוברות", וכתיב בתריה: "עלה על הר העברים הר נבו". וכי מה עניין זה לזה? ... (cache)
 • דף קשר מספר 348 - פרשת מסעי: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות..." (במדבר, כ"ו, ב-נו). הארץ מתחלקת, אם כן, על בסיס משפחתי, כאשר בתי האבות של המפקד הנזכר נקראים על שם בני יעקב שירדו למצרים (עיין ... (cache)
 • Torah Reading Cycles: לאלה תחלק הארץ בנחלה. (133) Num 26:52 ג€“ 27:14 =28v. (128) Num 27:15 ג€“ 28:25 =34v. יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר. (134) Num 27:15 ג€“ 28:25 =34v. (129) Num ... (cache)
 • דף קשר מספר 503 - פרשת פנחס: לכיבוש הארץ והנחלתה, כדבר ה' אל משה " לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות". המפקד נערך בשנית בשל התיישנותו של המפקד הראשון, שנערך בשנה השניה במדבר סיני[1]. ... (cache)
 • 5758 - Pinchas: ביחידה הקודמת נאמר: "וידבר ה' אל משה לאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות... אך בגורל יחלקו את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו (שם כו נב-נה). והנה מתקרבות בנות ... (cache)
 • פרשת לך לך: יישום המפקד, אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ: לאלה תחלק הארץ בנחלה למספר שמות לרב תרבה נחלתו ... (cache)
 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים: כגון הדין דכתיב: (במדבר כו) לאלה תחלק הארץ בנחלה. מה כתיב תמן: (שם כ"ז) ותקרבנה בנות צלפחד. (שם) כן בנות צלפחד דוברות. וכתיב בתריה: (שם) עלה אל הר העברים הזה, הר נבו. ... (cache)
 • more "לאלה תחלק הארץ בנחלה ":
 • Yeshiva.org.il- הגורל בחלוקת הארץ ובשעירי יום כיפור: לאלה תֵּחָלק הארץ בנחלה במספר שמות: לרב תרבֶּה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקֻדיו יֻתַּן נחלתו. אך בגורל יֵחלק את הארץ, לשמות מטות אבֹתם ינחלו. על פי הגורל ... (cache)
 • פרשת לך לך: כ"ו, נב-נג וידבר ה' אל משה לאמר: לָאֵלה תֵחלק הארץ בנחלה במספר שמות. בנות צלפחד, שאביהן מת במדבר, כמובן אינן בין הנפקדים "מבן עשרים שנה ומעלה... כל יֹצא צבא בישראל" ... (cache)
 • פרשת לך לך: כ"ו, נג-נד לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות... איש לפי פקֻדיו יֻתן נחלתו. זהו מפקד הנוחלים את הארץ, והוא נערך זמן קצר לפני הכניסה אליה. מסיבה זו נתפרטו בכל שבט ושבט בתי ... (cache)
 • דרשת השבת פרשת פנחס: כו/ב) כדי לחלק את הארץ לנחלות לכל שבט יחסית לגודלו של שנאמר: לאלה תחלק את הארץ בנחלה במספר שמות.(כו/נג) לאלה אומר רש"י: הכוונה לאלה שנכנסו לארץ לפי אבי אביהם, שוה ... (cache)
 • פרשת לך לך: ... ברשימתנו הם שמות המשפחות שמהן יהיה בנוי העם בעתיד; והם הם שמות המשפחות שעליהן נאמר במפקד הנוחלים את הארץ (במדבר כ"ו, נג) "לאלה תֵחלק הארץ בנחלה במספר שמות".... (cache)
 • 5760 - Pinchas: 22 יולי 2000 ... בכ"ו, נג נאמר: "לֵָה תֵלק הארץ בנחלה במספר שמות" - משמע שהארץ תתחלק בין הנפקדים בערבות מואב בשנה הארבעים. ואילו בכ"ו, נה נאמר: "אך בגורל יֵלק את ... (cache)
 • שעור פרשת שבוע לפרשת פינחס: "וידבר ה' אל משה לאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות - לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו" (כ"ו; נב-נג). כלומר, מפקד זה נועד להוות בסיס לחלוקת ... (cache)
 • 5759 - Pinchas: 3 יולי 1999 ... למעשה התורה עצמה בפסוקי הסיום למפקד מגדירה את מטרתו: "וידבר ה' אל משה לאמר: לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות - לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט ... (cache)
 • העלון השבועי של שבת פרשת פינחס: 17 יולי 2008 ... ואכן מפשט הכתובים בפרשתנו עולה תמונה של חלוקה שוויונית: "לאלה (שנפקדו במפקד בערבות מואב) תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט ... (cache)
 • פורטל קהילות בלוגים ומורשת: 3 יולי 2008 ... ואכן מפשט הכתובים בפרשתנו עולה תמונה של חלוקה שוויונית: "לאלה (שנפקדו במפקד בערבות מואב) תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. לרב תרבה נחלתו ולמעט ...
 • more "הארץ בנחלה במספר שמות ":
 • בראשית פרק מח: ומה שאמר הכתוב (במדבר כו נד): לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט, לענין בתי אבות הנזכרים בפרשה דבר הכתוב, שהשבט מחלק חלקו לבתי אבות של יוצאי מצרים, ובית אב מרובה נותנין לו ... (cache)
 • נחלה בלי מצרים: שנית, לפי הכלל " לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו", הארץ נחלקת לשבטים לפי ריבוי ומיעוט השבט ולפי השווי של הנכסים. הדין השלישי בחלוקת הנחלה מתייחס לאופן החלוקה שנעשה ... (cache)
 • ynet בנות צלופחד פרצו את הדרך לשיוויון כלכלי - כלכלה: 15 יולי 2011 ... לאחר המפקד מתקבל הציווי המעניין: "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יתן נחלתו" (במדבר כ"ו נ"ד). בהמשך כתוב, כי הארץ תחולק בהגרלה בין ... (cache)
 • פרשת פנחס: לפני יום 1 ... הנחלה מתקבלת על פי חשבון ברור של השבטים - "לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט...". והגורל בא ומקבע את החלוקה, כי לפי המדרש הגורל עמד וצווח: "חלק פלוני ... (cache)
 • ימא: 15 יולי 2011 ..."לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, אישבין השבטים קובע ש., לאמור, הקצאת משאבי(במדבר כ"ו נ"ד) לפי פקודיו יותן נחלתו". המדינה תיקבע בהתאם לצורכי ... (cache)
 • על פי הגורל: מבואר באריכות כי בחלוקת הארץ ישנן שלש בחינות - חלוקה על פי שכל (" לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו"); על פי רוח הקדש ("'על פי הגורל' - הגורל היה מדבר... מגיד שנתחלקה ... (cache)
 • מאמרים | כו' בניסן - יום פטירת יהושע בן נון ע"ה: 28 אפריל 2011 ... חילק יהושע לתשעה וחצי השבטים הנותרים את הארץ, כפי מה שלמד ממשה רבינו: "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו", יהושע חילק את הארץ ע"פ גורל כפי שעשה ... (cache)
 • לפני היות מלך - עיונים בספר יהושע / יהודה איזנברג: הציווי מתאר שני עקרונות בחלוקת הארץ: העיקרון הראשון קובע כי שטח כל שבט יהיה יחסית לגודלו: "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו." העיקרון השני קובע כי את מקום הנחלה יקבע ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת פנחס: וזה שאומר הכתוב לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו, שמשמע מכאן שהיו מחלקים הארץ לפי מספר הנפשות שיש בכל שבט, מי הרבה ומי מעט. היינו לאחר שכבר נפל חלק לכל שבט ... (cache)
 • דף קשר מספר 922 - נחלת בנות צלפחד / גלעד פרידמן: "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו" (במדבר כ"ו, נד). מיד לאחר פרשת המנין, מופיעה פרשה חריגה - פרשת בנות צלפחד, ובה באות בנות צלפחד אל משה ... (cache)
 • חדשות - רייכנר ענייני nrg - הגיאוגרפיה של הצדק: 20 יולי 2008 ... רק אתמול, בפרשת השבוע, קראנו את הוראת התורה לקראת כניסת העם לארץ: "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יותן נחלתו". במילים פשוטות ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - פנחס: לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. הרי שיצאו עמו עשרה בנים ממצרים ובכגניסתן לארץ נמצאו חמשה קורא אני עליו למעט תמעיט נחלתו. הרי שיצאו עמו חמשה בנים ובכניסתן לארץ נמצאו ... (cache)
 • "ימי בין המיצרים" האמורים בפרשה: לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו.. אך בגורל יחלק (כו,נד- נה) את הארץ כל משפטו" (משלי ומה' גורל מורה על בחינה על-שכלית ועל-טבעית, "בחיק יוטל את הגורל טז), ואילו "לרב ... (cache)
 • מדינת ישראל: בשנת היובל מתחוללת מהפכה אגררית-חברתית של ממש וחלוקה מחדש של ההון באופן שוויוני, כפי שהיה בעת ירושת הארץ - "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו"[35] - ולכל אחד ניתנת ...
 • גינוסר מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 3 | Responsa: ... מצרים וזהו שאמר לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט ומי שהיו רבים בתי אבות בצאתם ממצרים נטלו חלקים רבים ואע"פ שהיו עתה מעטים ומי שהיו מעטים בצאתם ממצרים נטלו חלקים מעטים ... (cache)
 • הלכות ומנהגי חב"ד: לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו.. אך בגורל יחלק (כו,נד- נה) את הארץ גורל מורה על בחינה על-שכלית ועל-טבעית, "בחיק יוטל את הגורל ומה' כל משפטו" (משלי טז). ואילו "לרב ... (cache)
 • אידישע וועלט פארומס ג€¢ זעה די אשכול - לקוטים וענינים לפרשת פנחס: (כ"ו, נ"ד) "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו". עס איז דא א מחלוקת רש"י און דער רמב"ן, ווי אזוי עס איז איינגעטיילט געווארן ארץ ישראל. ... (cache)
 • more "לרב תרבה נחלתו ולמעט ":
 • more "תמעיט נחלתו איש לפי ":
 • more "לפי פקדיו יתן נחלתו ":
 • בראשית, פרשת פינחס, תשנ"ז, ד"ר יוסף ריבלין: פרשת פינחס, תשנ"ז. "אך בגורל יחלק את הארץ" (במ' כו נה). ד"ר יוסף ריבלין. המחלקה לתלמוד. התלמוד קושר את גורל חלוקת הארץ לרוח הקודש מעל פי האורים והתומים, וכך נאמר בו: ... (cache)
 • לקבל את השטח ששייך לך (פרשת פנחס) | פנחס | תורה: 12 יולי 2011 ... סדרי ההתנחלות בארץ ישראל נקבעו על פי גורל כמו שכתוב: "אך בגורל יחלק את הארץ". בגמרא ובמדרש מוסבר שהם נקבעו על פי הגורל וגם על פי ה'אורים ותומים'. ... (cache)
 • חוזה, הגרלה והימור לפי ההלכה / ש' ורהפטיג: גורל במקרא. הגורל היה ידוע כבר בתקופת המקרא. השתמשו בו בקשר לחלוקת הארץ בין השבטים. וכך נאמר בתורה (במדבר כו נה-נו): 'אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות-אבתם ינחלו. ... (cache)
 • פור הוא הגורל (חלק): במדבר כו נה: אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו: במדבר כו נו: על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט: יהושע יח ו: ואתם תכתבו את-הארץ שבעה חלקים והבאתם אלי הנה ... (cache)
 • ספר גורלות - קבלה ומיסטיקה: "אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט". בסדר יום הכיפורים, כאשר הכהן הגדול נדרש לבחור בין שני "שעירים" האחד "לשלח אותו ... (cache)
 • שער ברסלב - פרשת פנחס: ובקדושה הגורל גבוה מאד, וזהו בחינת אך בגורל יחלק את הארץ. כי ארץ ישראל היא עיקר ברור המדמה, כי שם דייקא זוכין לאמונת חידוש העולם, שהיא בחינת ברור המדמה (כמובא בליקוטי ... (cache)
 • Shamaim Mistorim: בפרשת פנחס (פרק כ"ו, פסוק נ"ה) כתוב: "אך בגורל יחלק את הארץ", וכן כתוב (בפרשת פנחס פרק כ"ז פסוק כ"א): "ושאל לו במשפט האורים לפני ה' על פיו יצאו ועל פיו יבואו", כלומר, ... (cache)
 • ביאור:פור הוא הגורל ג€“ ויקיטקסט: 21 מרץ 2009 ... במדבר כו נה: אך "בגורל יחלק" את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו: במדבר כו נו: על פי "הגורל תחלק" "נחלתו" בין רב למעט: יהושע יח ו: ואתם תכתבו את-הארץ שבעה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- חלוקת הארץ בגורל: אמר לו: בבקשה ממך, אל תוציא לעז על הגורלות, שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל שנאמר ' אך בגורל יחלק את הארץ'. 'תן תודה'', אמר רבינא: שחודי שחדיה במילי: כלום נבקש ממך אלא ... (cache)
 • ריח ניחוח, נחת רוח, רצון הא-ל: אך בגורל יחלק את הארץ - עניין הגורל היה מפני החלק היפה והחלק הרע, מי שבא לחלקו חלק יפה על פי הגורל היה לו, ומי שבא לחלקו חלק רע על פי הגורל היו מעלין לו בכספים, ומי שהיה לו ... (cache)
 • במדבר פרק כו: ולפיכך הזכירו חכמים (ת"כ בהר פרשה א ב): חלקו למשפחות ולא חלקו לבתי אבות ואין כל אחד ואחד מכיר את שלו וכו': (נה - נו): אך בגורל יחלק את הארץ - לשבטי ישראל. ולשמות מטות ... (cache)
 • ממעמקים - כתב עת לספרות גלגולי גורל;: בפרשתנו מובא הציווי לחלק את הארץ לנחלות השבטים על פי גורל: "אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו". הגורל כאן כבר אינו החפץ המשמש להטלת הגורל, אלא הינו כינוי ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: ולא נחלק אלא בגורל, דכתיב: אך בגורל יחלק את הארץ, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים. הא כיצד? אלעזר מלובש באורים ותומים ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של תחומין היו ... (cache)
 • ביאור:מדיינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד ג€“ ויקיטקסט: 27 אפריל 2008 ... חלוקת הארץ בין השבטים (במדבר כו נה): "אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט", וכן ביאור:במדבר לג נד, במדבר ... (cache)
 • כל הפסוק: 29 יוני 2009 ... חלוקת הארץ לשבטים נעשתה על-פי הגורל, (במדבר כו נה): "אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט", וכן במדבר לג ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: אך בגורל יחלק את הארץ יצאו יהושע וכלב, כי הגם שהחלוקה הפרטית לפי הגלגולת לא היה עפ"י הגורל (ומתוך כך הקשה הראב"ד בש"מ בב"ב דף קכ"א על שטתו דרק תחומי השבט נקבעו ... (cache)
 • כותרת: "אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו; על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" (במדבר כו, נה-נו). מדוע החלוקה מתבצעת על פי גורל? בפשטות הסיבה לכך היא הגינות. ... (cache)
 • התגלות ה' הסמויה בעולם: ההסתברות שהוא יכתוב מיד פסוק כמו " אך בגורל יחלק את הארץ" שווה בערך להסתברות המאורע שאנו דנים בו. התורה רצתה כי חלוקת הארץ תתבצע גם על פי רוח הקודש לכן היא הקפידה ... (cache)
 • היברו יוניון קולג': וכך פותח ספר במדבר: "שאו את ראש כל עדת בני-ישראל למשפחותם לבית אבותם" (א, ב). ובהמשך בעניין נחלת הארץ: "אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו" (שם כו, נה). ... (cache)
 • מג: 8 יוני 2009 ... אמר לו בבקשה ממך - אל תוציא לעז על הגורלות, שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל, שנאמר (במדבר כו נה) אך בגורל יחלק את הארץ [לשמות מטות אבתם ינחלו]. ... (cache)
 • more "אך בגורל יחלק את ":
 • עיון בספר יונה: פרק א: כן מצווה ה' את משה כי הארץ תיחלק לשבטים בגורל: "אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" (במדבר כו, נה-נו). בני ישראל השתמשו ... (cache)
 • הגורל כאמצעי ליישוב סכסוכים / ציון אילוז: עם זאת, אין להכחיש שיש לגורל מקום גם בעולם המשפט העברי, שהרי ארץ-ישראל נתחלקה לשבטים בגורל, כמו שנאמר: "אך בגורל יֵחלק את הארץ, לשמות מטות אבתם ינחָלו. על פי הגורל ... (cache)
 • more "הארץ לשמות מטות אבתם ":
 • עיון בספר יונה: פרק א: כן מצווה ה' את משה כי הארץ תיחלק לשבטים בגורל: "אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" (במדבר כו, נה-נו). בני ישראל השתמשו ... (cache)
 • more "לשמות מטות אבתם ינחלו ":
 • חבל נחלתו י ס ג€“ ויקיטקסט: 5 פברואר 2011 ... (וילנא תרמ"ד): "אין רשות לאדם מישראל לעבור על הגורל, שאין הגורל אלא מפי שמים, שנאמר: על פי הגורל תחלק הארץ, והעובר על הגורל כעובר על עשרת הדברות". ... (cache)
 • פרשת בהעלותך: חלוקת הארץ: "על פי הגורל תחלק נחלתו" (במ' כו:נו). גם כאן הגמרא (בבא בתרא קכב ע"א) מסבירה שחלוקת הארץ לתחומים שונים בין השבטים נעשתה על-ידי פתקים שהוגרלו מתוך שתי ... (cache)
 • ישיבת שיח יצחק ע"ש הרב ד"ר יצחק ברויאר זצ"ל: ... ומקום לערער שום אחד מהם מצד השכל, מכל מקום גורל הנעשה שלא כהוגן בטל, מכל שכן אם הטעות במעשה הגורל בעצמו, שאין הגורל אלא מפי שמים, שנאמר " על פי הגורל תחלק הארץ". ... (cache)
 • מדיינים ישבית הגורל, ובין עצומים יפריד: על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט ", וכן במדבר לג54, במדבר לד13, במדבר לו2-3, יהושע יד2, יהושע טו1, יהושע טז1, יהושע יז1-17, יְהוֹשֻׁעַ יח6-11: "וְאַתֶּם תִּכְתְּבוּ אֶת ... (cache)
 • עלי מרצבך ג€“ ויקיפדיה: על פי הגורל תחלק, "אלף אפס" 5,ע. 18-16 (1996). טבלת סיכום למאמר תורה שבעל-פה למהר"ץ חיות (עם א. קליין) הגיון ד', ע. 140 (1997). הגרלה בעולם התפילה, (עם נ. טיילור) הגיון ד' ... (cache)
 • מדיינים ישבית הגורל, ובין עצומים יפריד: על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט", וכן במדבר לג נד, במדבר לד יג, במדבר לו ב-ג, יהושע יד ב, יהושע טו א, יהושע טז א, יהושע יז א-יז, ביאור:יְהוֹשֻׁעַ יח6-11: "וְאַתֶּם תִּכְתְּבוּ ... (cache)
 • מן המדרש: חלוקת הארץ לשבטים טעונה אורים ותומים, שנאמר: על פי הגורל תחלק את הארץ[23]. כך גם בעת הרחבת העיר ירושלים* וקידוש חומותיה לאכילת קרבנות, וכן כשבאים להרחיב את העזרות ... (cache)
 • מן המקורות: וזו מצווה מבוארת ממה שצווה (במדבר כו נו) על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט, ואמר (שם לד יז) אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם וגו'; ועל דעת רבותינו (ספרי שופטים קפח) שהוא ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary: ואמרו עוד: "על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" - עניינו: שלא יחשבו לתת לשבט אחד רב האוכלוסין, חלקו במחוז טוב ונבחר, וחלקו במחוז אחר שאינו כך. כי הנה לכל השבט יתנו נחלתו ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- קנאת פנחס: וכתוב " על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" (במדבר כו, נו). כשרצו לחלק את הארץ היה הדבר על פי הגורל. מה הפירוש "על פי" היה צ"ל "על הגורל". אלא אמר יהושע, אם אני אטיל את ... (cache)
 • דברים פרק יט: וזו מצווה מבוארת ממה שציוה (במדבר כו נו): על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט, ואמר (שם לד יז): אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם וגו': ועל דעת רבותינו (ספרי שופטים קפח): ... (cache)
 • דברים יט יד: 24 יוני 2009 ... בכאן שלא יחלוק אדם על החלוקה ההיא ולא ישנה הגבולין כלל לא בסתר ולא בגלוי וזו מצוה מבוארת ממה שצוה (במדבר כו נו) על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט ... (cache)
 • והמספר הנוסף: בין זכייה בלוטו לשמירת מצוות - ספרים - הארץ: 10 פברואר 2010 ... (ויקרא טז, ח); סדר חלוקת נחלות השבטים בארץ ישראל מושתת על גורל: "על פי הגורל תחלק נחלתו" (במדבר כו, נו); הגורל מעורב בפרשיית פילגש בגבעה (שופטים כ, ... (cache)
 • פרשת שופטים - הסגת גבול - גיליונות נחמה ליבוביץ: וזו מצוה מבוארת, ממה שציוה (במדבר כ"ו נ"ו): "על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" ואמר (במדבר ל"ד כ"ז) "אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם". ועל דעת רבותינו שהוא אזהרה לעוקר ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: דברים ב' ה'. כי ירושה לעמו נתתי את הר שעיר. דברים כ"א ט"ז. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהי לו. במדבר כ"ו נ"ו. על פי הגורל תחלק נחלתו. משלי י"ז ב'. ובתוך אחים יחלק נחלה ... (cache)
 • more "על פי הגורל תחלק ":
 • מדינת ישראל: על פי הגורל תֵּחלק נחלתו, בין רב למעט" (במדבר כו, נה-נו). אף נקבע בתלמוד שבכל חלוקת נכס משותף הניתן לחלוקה פיזית, אם השותפים אינם מגיעים להסכמה איזה חלק ייטול כל אחד ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - גורל;: על פי הגורל תֵּחלק נחלתו, בין רב למעט" (במדבר כו, נה-נו). אף נקבע בתלמוד שבכל חלוקת נכס משותף הניתן לחלוקה פיזית, אם השותפים אינם מגיעים להסכמה איזה חלק ייטול כל אחד ... (cache)
 • פרשת שופטים - הלכות שונות - גיליונות נחמה ליבוביץ: וזו מצוה מבוארת ממה שציווה (במדבר כ"ו נ"ו) "על פי הגורל תיחלק נחלתו בין רב למעט ", ואמר (שם ל"ד י"ז) "אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם" וגו'. ועל דעת רבותינו (ספרי שופטים קפח) ... (cache)
 • Kol Sofaik Satelitte lesson of Maran Rabbi Eliyahu Mordechai Shalita: וכתוב "על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" (במדבר כו, נו). כשרצו לחלק את הארץ היה הדבר על פי הגורל. מה הפירוש "על פי" היה צ"ל "על הגורל". אלא אמר יהושע, אם אני אטיל את ... (cache)
 • הזוהר הקדוש: [דף רלט עמוד א] על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט, ר' יהודה פתח ואמר (קהלת ג) ידעתי כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע וגו', שלמה מלכא ... (cache)
 • more "נחלתו בין רב למעט ":
 • דעת יחיד - קדש חייך בתורה - מאמר לחודש ארגון מאת אלי שיינפלד, רב סניף...: ... מתוך הבנה נכונה ועמוקה של מושג ה"אחד", וכך הוא כותב בספר עין אי"ה: "מי שאין לו בחייו מטרה אם כן כל רגע בחייו בודד הוא, ומאחר שהם עוברים אין הבדל בין רב למעט ואורך או קוצר. ... (cache)
 • קלפי ג€“ ויקיפדיה: ... בגורלות באורים ותומים ובכטפים הדא הוא דכתיב (יהושע, י"ח) וישלך להם יהושע גורל לפני ה' במצפה גורל אלו הגורלות לפני ה' אלו אורים ותומים (במדבר, כ"ו) בין רב למעט אלו הכספים. ... (cache)
 • ליקוטי הלכות - חלק אורח חיים - הלכות השכמת הבוקר - הלכה ב ג€“ ויקיטקסט: 3 נובמבר 2011 ... וזאת האפיקורסית היא לכל אחד לפי בחינתו יכול להבין בין רב למעט. כי צריך לעבוד את ה' בשני יצרין וכו'. ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם שמלא כל הארץ ... (cache)
 • כלי יקר על בראשית לג ג€“ ויקיטקסט: 9 נובמבר 2011 ... אלא לפי שפסוק ראשון מדבר באיש צדיק, אשר לא יבקר בין רב למעט כי אפילו במועט שבידו דומה לו כאילו כבר נתן לו האלהים את כל, ואיש כזה שליט על ממונו לעשות בו ... (cache)
 • ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ¬ֳ× ֳ¬ֳ×: ... לא נשאר מסך שלא קרעו ונכנס ממנו ולא מנעו מונע גופני ולא נתערב לו שום חסרון בין רב למעט, ונתבטלו ממנו הכחות הדמיונות והחושיות והשגחיותיו ונבדל כחו המתעורר המשתוקק ונשאר ... (cache)
 • כלי יקר על בראשית לג ט ג€“ ויקיטקסט: 9 נובמבר 2011 ... אלא לפי שפסוק ראשון מדבר באיש צדיק, אשר לא יבקר בין רב למעט כי אפילו במועט שבידו דומה לו כאילו כבר נתן לו האלהים את כל, ואיש כזה שליט על ממונו לעשות בו ... (cache)
 • עונש הכרת בראי תיאוריות ענישה מודרניות: ואין כל הכריתות שווים בעונש הנפשי אבל יתחלפו בהתמדת זמן העונש, בין רב למעט כפי חומר החטא או קלותו. מדבריו עולה כי בכל כרת יש קיצור ימים בעולם הזה וכן עונש מטפיזי לעולם ... (cache)
 • הקדמה לפירוש המשנה / רבי משה בן מימון - תוכן מפורט: הפרק השמיני - בהתייחסם לארצות, ולמלאכות, ולאנשים, ולמשפחות. הפרק התשיעי - באנשים אשר נפלה בינם מחלוקת ברוב המקומות הפרק העשירי - בחלוק הלכותיהם בין רב למעט. (cache)
 • הקדמה לפירוש המשנה / רבי משה בן מימון: הפרק השמיני - בהתייחסם לארצות, ולמלאכות, ולאנשים, ולמשפחות. הפרק התשיעי - באנשים אשר נפלה בינם מחלוקת ברוב המקומות הפרק העשירי - בחלוק הלכותיהם בין רב למעט ... (cache)
 • הקדמת רמב"ם לפרק "חלק" / רבי משה בן מימון: ולא מנעו מונע גופני, ולא נתערב לו שום חסרון בין רב למעט, ונתבטלו ממנו הכוחות הדמיונות והחושיות והשגותיו, ונבדל כוחו המתעורר המשתוקק, ונשאר שכל בלבד. ועל העניין הזה נאמר עליו ... (cache)
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים: כי תמצא במניחי הנימוסים האנושיים, מי שהניח הגונב ממון בין רב למעט יומת, וזה דבר ימאן אותו השכל האנושי, כי למה יומת האיש על גניבת ממון ואפילו פעמים הרבה?! ובעבור זה הסכימה ... (cache)
 • בעזרת ה': נבקש מכל תלמיד לבחור מתוך חמשת הניגודים שני ניגודים שמדברים אל ליבו ולנסות ולחשוב על מלחמה פנימית שמתרחשת בתוכו בין שני הניגודים שבחר: בין גיבור לחלש, בין רב למעט,... (cache)
 • ויכוח הרמב"ן: אבל (עתה) שעמדתם אלף שנה ויותר הסרה גמורה היא. אמרתי: עתה אתה מתנחם כי אין הסרה בדבר החוזר, ואין הפרש בדברי הנביא בין רב למעט. ועוד כי הזמנים שהזכרתי זמנים רבים הם. ... (cache)
 • פלא יועץ ה ג€“ ויקיטקסט: 2 אוקטובר 2010 ... יהא להוט ויגע להעשיר יותר מדי כי אין מעצר לה' להושיע ולהעשיר בין רב למעט, וכיון שעושה הכל לצרך עבודת קונו לא יבטל עבודתו מחמת אכילתו ושנתו ומשאו ומתנו, ... (cache)
 • ט"ו בשבט: ומן היסוד הזה אמרו ז"ל (חולין קלז, ע"ב), שאפילו חיטה אחת פוטרת את הכרי, כי זכירת האדנות על הדבר - אין הפרש בין רב למעט. אמנם רבותינו זיכרונם לברכה הוסיפו בדבר לתת בו שיעור ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - עקרים;: ולא מנעו מונע גופני, ולא נתערב לו שום חסרון בין רב למעט, ונתבטלו ממנו הכוחות הדמיונות והחושיות והשגותיו, ונבדל כוחו המתעורר המשתוקק, ונשאר שכל בלבד. ועל העניין הזה נאמר עליו ... (cache)

תגובות