משה מבקש לו מחליף

קוד: ביאור:במדבר כז16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישנם ויכוחים בין חכמי ישראל על השאלה האם צריך או לא צריך למנות מלך; אולם לפי כל הדעות, יש חשיבות שיהיה מנהיג כלשהו, כמו שאמר משה:

במדבר כז15-17: "וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה' לֵאמֹר: יִפְקֹד ה', אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר, אִישׁ עַל הָעֵדָה. אֲשֶׁר יֵצֵא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם, וַאֲשֶׁר יוֹצִיאֵם וַאֲשֶׁר יְבִיאֵם; וְלֹא תִהְיֶה עֲדַת ה' כַּצֹּאן אֲשֶׁר אֵין לָהֶם רֹעֶה."

פקד = מינה (אונקלוס). משה מבקש שה' ישגיח על עם ישראל וימנה להם מנהיג חדש.

אסור להגיע למצב של אנרכיה, מצב שבו אין מנהיג בכלל, מצב שבו עם ישראל הם כמו צאן בלי רועה (ע"פ מהריט"ץ, ראיתי בספר "משטר ומדינה על-פי התורה" פרק א). כל הויכוח הוא בשאלה, מהו אופי המשטר הרצוי.

מקורות ופירושים נוספים

וידבר משה אל ה'

"וכשם שהקדוש ברוך הוא קורא למשה ומדבר עמו, כך היה משה קורא להקדוש ברוך הוא ומדבר עמו, שנאמר וידבר ה' אל משה, וכתיב וידבר משה אל ה' לאמר" (שמות רבה כא ב).

מדוע נזכר משה דווקא עכשיו לבקש מה' שימנה לו מחליף? "מה ראה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות? אלא, כיון שירשו בנות צלפחד אביהן, אמר משה 'הרי השעה שאתבע בה צרכי, אם הבנות יורשות בדין הוא שירשו בני את כבודי'. אמר לו הקב"ה (משלי כז, יח): "נוצר תאנה יאכל פריה": בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך, הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות, הואיל והוא שרתך בכל כחו כדאי הוא שישמש את ישראל, שאינו מאבד שכרו. קח לך את יהושע בן נון, לקיים מה שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה:" (במדבר רבה כא יד, רש"י)

יפקוד ה'

פקד = השגיח, התייחס, הביא בחשבון; משה מבקש מה' שישגיח על עם ישראל וימנה להם מנהיג.

אלהי הרוחות לכל בשר

הביטוי נזכר רק עוד פעם אחת, בספר במדבר, במדבר טז22: "וַיִּפְּלוּ עַל פְּנֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ 'אֵל אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר, הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל כָּל הָעֵדָה תִּקְצֹף?'".

לפי חכמי המדרש, הוא מבטא את האופי השונה של כל אדם ואדם: "הלכה, אם ראה הרבה אוכלוסין של בני אדם אומר בא"י אלהינו מלך העולם חכם הרזים כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה כך אין דעתן שוין זה לזה אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו וכה"א (איוב כח, כה) "לעשות לרוח משקל" לרוחות של כל בריה ובריה תדע לך שהוא כן שכן משה מבקש מן הקב"ה בשעת מיתה אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתן של כל אחד ואחד ואין דעתן של בניך דומין זה לזה וכשאני מסתלק מהן בבקשה ממך מנה עליהם מנהיג שיהא סובלם לאחד ואחד לפי דעתו שנאמר "יפקד ה'" הרוח אינו אומר אלא הרוחות" (במדבר רבה כא ב, רש"י)

מאמרים נוספים - מתוצאות החיפוש של גוגל

 

תגובות