למה לוט פחד להימלט להר?

קוד: למה לוט פחד להימלט להר בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: יפעת (ערכה)

אל:

[מתוך: דיון על בראשית יט ]

בראשית יט19-20: "הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עימדי, להחיות את נפשי; ואנוכי, לא אוכל להימלט ההרה - פן תדבקני הרעה, ומתי . הנה נא העיר הזאת קרובה, לנוס שמה - והיא מצער; אימלטה נא שמה, הלוא מצער היא - ותחי נפשי".

למה לוט פחד להימלט להר, והעדיף לשבת בצוער?

יפעת: לוט פחד להמלט להר כי משם רואים את הזוועות שנעשו בסדום. וכן, ההר שומם אין בו אוכל ואנשים.

עדינה: בהר היה הרבה שפע, לוט לא רצה לשבת שוב במקום שיש הרבה כסף, כדי שלא יהפכו שוב את עירו.

סיגל: לוט דווקא היה תאב בצע, ולכן רצה לשבת בצוער שהיא חלק מערי הככר.

אראל: לוט ידע שההר הוא המקום הבטוח בשבילו, אבל פחד שלא יספיק להמלט לשם (בראשית יט19): " ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי " אני זקן ולא יכול לרוץ מהר - הרעה תשיג אותי לפני שאספיק להגיע להר!. אבל אחרי שלוט הגיע לצוער ונח מעט הוא המשיך ללכת לכוון ההר כדי לקיים את דבר ה' הראשון (י ט30): " ויעל לוט מצוער ויישב בהר, ושתי בנותיו עימו, כי ירא לשבת בצוער".

מדוע לוט לא סומך על ה' שישלח אותו למקום בטוח, אם הרגע הצילו מסדום?

- בודאי שלוט סמך על ה', אלא שהמקום היה קרוב לסדום ועמורה [לחמש ערי הככר]

תגובות