דיון - בראשית יט

קוד: דיון בראשית יט בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: יפעת (ערכה)

אל: סיכום של דיון שהועבר בבית של סיגליה, בפורים ה'תשנ"ט; נ..נח..נח"ת חשון ס'