מדוע נענש צמח האדמה?

קוד: מדוע נענש צמח האדמה בתנ"ך

סוג: תכלית

מאת: יפעת (ערכה)

אל:

[מתוך: דיון על בראשית יט ]

בראשית יט25: "ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, וצמח האדמה": מדוע נענש צמח האדמה?

יפעת: צמח האדמה נענש, כי אולי היה צמח ע"ז, ולכן הביטוי מיודע: צמח ה אדמה, צמח מסוים.

אראל: צמח הוא הגורם לעושר שהיה להם, כמו שכתוב ביחזקאל (טז 49) "הנה זה היה עוון סדום אחותך: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה". העושר שלה התבטא בעיקר בעצים ובצמחים שגדלו בככר הירדן (בר' יג 10) "וירא את כל ככר הירדן כי כולה משקה … כגן ה' כארץ מצרים בואכה צוער": היו בה עצים וצמחים כמו בגן עדן וכמו במצרים. ולכן כשסדום הושמדה היה צריך להדגיש שגם הגורם לעוונה הושמד.

תגובות