מדוע לוט ניצל רק בזכות אברהם?

קוד: מדוע לוט ניצל רק בזכות אברהם בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: יפעת (ערכה)

אל:

[מתוך: דיון על בראשית יט ]

בראשית יט29: " ויהי, בשחת אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים, את אברהם; וישלח את לוט, מתוך ההפיכה, בהפוך את הערים, אשר ישב בהן לוט": מדוע לוט לא ניצל בזכות הכנסת האורחים שלו, אלא בזכות אברהם?

רפי: לא בזכות הכנסת האורחים כי לא התנהג יפה עם בנותיו.

סיגל [בשם אחיה בשם הרב מסלנט] כי הכנסת האורחים היא מידה קבועה שלמד מאברהם.

תגובות