וישקול אברהם את הכסף

קוד: ביאור:בראשית כג16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

עיסקת הנדל"ן הראשונה שמתוארת בתנ"ך היא קניית מערת המכפלה. הכתוב מדגיש לא רק את המחיר אלא גם את אמצעי התשלום:

בראשית כג16: "וַיִּשְׁמַע אַבְרָהָם אֶל עֶפְרוֹן, וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן אֶת הַכֶּסֶף אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּאָזְנֵי בְנֵי חֵת, אַרְבַּע מֵאוֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף עֹבֵר לַסֹּחֵר"

הפסוק מדגיש, שאברהם שקל את הכסף - לא ספר אותו, כי זה היה כסף טהור - ולא מטבעות.

כמו כן, הפסוק מדגיש שזה היה כסף עובר לסוחר - "שמתקבלים בכל מדינה" (אונקלוס), שוב מאותה סיבה - זה היה כסף טהור המשמש (עד היום) כאמצעי חליפין בינלאומי, ולא מטבעות שהערך שלהן משתנה ממדינה למדינה.

מטרת הכתוב היא להדגיש, שהעיסקה היתה כשרה למהדרין, כי התמורה ששולמה עבורה היתה כסף טהור, בעל ערך אוניברסלי.

ראו גם ישעיהו א22: "כַּסְפֵּךְ הָיָה לְסִיגִים, סָבְאֵךְ מָהוּל בַּמָּיִם" (פירוט).


מקורות ופירושים נוספים

ציור מאת אהובה קליין

חז"ל פירשו, שאברהם כן שילם במטבעות, והמושג " עובר לסוחר " מציין שהוא נתן את המטבעות עם השער הגבוה ביותר, גבוה פי 100 מהשער הנמוך ביותר: "אמר רבי חנינא כל כסף האמור בתורה סתם - סלע, דנביאים - ליטרין, דכתובין - קינטרין (מאה סלעים בכל שקל), חוץ מן כספו של עפרון, שאע"פ שכתוב בתורה סתם - קינטרין, דכתיב ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, ואיכא דוכתא דקא קרו לקינטרא - תיקלא" (בכורות נ א).

ויש שראו בכך הוכחה לחמדנותו של עפרון: "הה"ד (משלי כח, כב): "נִבֳהָל לַהוֹן אִישׁ רַע עָיִן וְלֹא יֵדַע כִּי חֶסֶר יְבֹאֶנּוּ" "נִבֳהָל לַהוֹן אִישׁ רַע עַיִן" זה עפרון שהכניס עין רע בממונו של צדיק "וְלֹא יֵדַע כִּי חֶסֶר יְבֹאֶנּוּ" שחסרתו התורה וא"ו הדא הוא דכתיב "וַיִּשְׁמַע אַבְרָהָם אֶל עֶפְרוֹן וַיִּשְׁקֹל אַבְרָהָם לְעֶפְרֹן" עפרן כתיב חסר וא"ו." (בראשית רבה נח ז).

""וישקל אברהם לעפרן" - (בכורות נ) חסר וי"ו לפי שאמר הרבה ואפי' מעט לא עשה, שנטל ממנו שקלים גדולים, שהן קנטרין, שנאמר עובר לסוחר - שמתקבלים בשקל בכל מקום, ויש מקום ששקליהן גדולים..." (רש"י, ע"פ בבלי בבא מציעא פז א).

 "וְקַבֵּל אַבְרָהָם מִן עֶפְרוֹן, וּתְקַל אַבְרָהָם לְעֶפְרוֹן יַת כַּסְפָּא דְמַלֵיל בְּאַנְפֵּיהּ בְּנֵי חִתָּאָה אַרְבַּע מְאָה סִלְעִין דִכְסַף טַב, עָבְרִין בְּכָל פְּתוֹר וּמִתְקַבְּלִין בְּכָל פְּרַקְמַטְיָא" (ת"י).

" וישקל אברהם לעפרֹן - חסר וי"ו. כתב בעל הטורים: לפי שהיה רע עין, ועפרן חסר וי"ו עולה למספר ר"ע עי"ן. וטעמו של דבר, לפי שאמרו רז"ל (ב"ב ט:) כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות כו', וכל מי שרעה עינו באחיו האביון ואינו נותן לו כלום אינו מתברך בשש ברכות אלו, על כן חסרה וי"ו דעפרן כי מצד שהיה רע עין חסרו ממנו ששה ברכות אלו. ורז"ל אמרו (סוטה לח:) אין נותנין כוס של ברכה כי אם לטוב עין שנאמר (משלי כב.ט.) טוב עין הוא יבורך אל תקרי יבורך אלא יברך. ומכל מקום מראה שניהם אמת ר"ל הקרי והכתיב כי מי שהוא טוב עין מברך לאחרים בעין יפה, על כן יבורך גם הוא בשש ברכות כהוראת וי"ו של יבורך כי הוא כתיב מלא. ותדע עוד. כי רע עין עולה למספר ד' מאות, ע"כ מצינו בארבע מקומות מספר ד' מאות אצל בעל עין רע. א' בעפרן שהיה רע עין על כן לקח ד' מאות שקל כסף. ב' אצל אחי יוסף שהיה עינם רעה באחיהם יוסף הצדיק ונתקנאו בו עבור כתונת הפסים שעליו עי"כ נתגלגל הדבר וירדו למצרים והיו ד' מאות שנה בגירות ועינוי ועבדות. ג' אצל עשו שרעה עינו באחיו יעקב ונתקנא בו על הברכות אשר ברכו אביו כי על כן אמר יעקב וריוח תשימו בין עדר לעדר כדי למלאות עיניו של אותו רשע על כן בא עשו וארבע מאות איש עמו. ד' נבל הכרמלי היה איש כילי ורע עין כנודע, על כן בא עליו דוד עם ארבע מאות איש לשלם לו כמדתו" (כלי יקר).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • מערת המכפלה ג€“ איך עסקת נדל"ן אחת שינתה לכולנו את החיים? | נדלניסטית: 20 ספטמבר 2010 ... אברהם לאמר לו טו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני ... (cache)
 • מדוע האריכה התורה כ"כ בסיפור קניית מערת המכפלה: מערת המכפלה דכתיב " וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון". בית המקדש, דכתיב " ויתן דוד לארנן במקום וגו' ", וקבורתו של יוסף "ויקן את חלקת השדה", יעקב קנה שכם". ... (cache)
 • תכשיטי בן יהודה: '' וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר'' (בראשית: כג,טז). ''לאברהם למקנה לעיני בני חת בכול באי שער ... (cache)
 • אתנ"כתא - פרשת חיי שרה: ... ובינך מה הוא ואת מתך קבר:1 טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר:1 שני יז ויקם שדה עפרון אשר במכפלה ... (cache)
 • ביאור:פרשת חיי שרה - צדיקים במותם נקראים חיים - האומנם? ג€“ ויקיטקסט: 10 נובמבר 2010 ... וישמע אברהם אל- עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני ג€“חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר". [בראשית כ"ג, א-כ]. תוך כדי עיון בפסוקים- ... (cache)
 • אתנ"כתא - פרשת חיי שרה, עולה ראשון: ... ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר:1 טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר:1 ... (cache)
 • טז: 23 יוני 2009 ... וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) ... (cache)
 • אבות דרבי נתן - פרק שלשה עשר: אבל באחרונה כששקל לו את הכסף, "וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון" וגו': (ד). והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות כיצד? מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות ... (cache)
 • מערת המכפלה: שלב א: הצעת מחיר על ידי המוכר - "אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה היא ואת מתך קבור" (בראשית כג 15). שלב ב: הסכמת הקונה - "וישמע אברהם אל עפרון"(פסוק 16) ... (cache)
 • מדוע האריכה התורה כ"כ בסיפור קניית מערת המכפלה: וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר... לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו: ואחרי כן קבר אברהם ... (cache)
 • פרשת חיי שרה: ולא ידע כי חסר יבואנו, שחסרתו התורה וא"ו, הדא הוא דכתיב: וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרן, עפרן כתיב חסר וא"ו. ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר רבי אבא בר ביזנא אמר: ... (cache)
 • קבלה-מאמר-קבורת שרה אימנו: וכך באמת היה - "וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר". אומר הזוהר הקדוש, אברהם זו הנשמה ושרה היא ... (cache)
 • פרשת וירא --------- "ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב" (בראשית יח, ז...: מעפרון, שאמר מתחילה לתת לאברהם את מערת המכפלה בחינם, ולבסוף אמר לו "ארץ ארבע מאות שקל כסף", "וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני ... (cache)
 • שבטי ישראל: ... וקבורתו של יוסף, מערת המכפלה, דכתיב (בראשית כג) וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון, בית המקדש, דכתיב (דברי הימים א, כא) ויתן דוד לארנן במקום..., וקבורתו של יוסף ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: ועל ידי שהכניס עין צרה בממונו, חסרו הכתוב ו', הדא הוא דכתיב: וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרן (שם שם טז). עפרן תנינא, חסר כתיב. רבי אמר פתח קרא בשואל פרה. ... (cache)
 • בית ספר שדה כפר עציון - חברון ודרום הר חברון: וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר. ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | פרשת חיי שרה: טז וישמע אברהם, אל-עפרון, וישקול אברהם לעפרון, את-הכסף אשר דיבר באוזני בני-חת--ארבע מאות שקל כסף, עובר לסוחר. יז ויקם שדה עפרון, אשר במכפלה, אשר, לפני ממרא: השדה, ... (cache)
 • מערת המכפלה | תאריכון היסטורי: "וישמע אברהם אל-עפרון וישקל אברהם לעפרן את-הכסף אשר דבר באזני בני-חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר. ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר-בו ... (cache)
 • 25.indd: לפני 2 ימים ..."וישמע אברהם אל עפרון וישקול בכסף מלא. על מערת המכפלה נאמר. "ויתן דוד; על בית- המקדש נאמראברהם לעפרון" (בראשית כ"ג, ט"ז).לארנן במקום שקלי זהב ... (cache)
 • פרשת חיי שרה מפי הרב רפאל זר שליט"א - נוער וגיל ההתבגרות - פורומים - ערוץ 7: חסיד ה', כ"א חשון, 11:47 (29/10/2010). חיי שרה ' וישמע אברהם אל עפרון וישקול...' " וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרן את הכסף... ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" (כג, ... (cache)
 • "ארץ ארבע מאֹת שקל כסף ביני ובינך מה הִוא?" על העושק בדיני החוזים: מעיקרא כתיב: "ארץ ארבע מאות שקל כסף" (בראשית כג, טו); ולבסוף כתיב, "וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר ... (cache)
 • מדינת ישראל: מעיקרא כתיב: "ארץ ארבע מאות שקל כסף" (בראשית כג, טו); ולבסוף כתיב, "וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר ... (cache)
 • פרשת חיי שרה - קניית מערת המכפלה - גיליונות נחמה ליבוביץ: מערת המכפלה, דכתיב (ט"ז): "וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף"; בית המקדש, דכתיב (דברי הימים א' כ"א כ"ד): "ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות"; ... (cache)
 • ynet פרשת שבוע כלכלית: עסקת הנדל"ן הראשונה - כלכלה: 29 אוקטובר 2010 ... הסכמת הקונה - "וישמע אברהם, אל-עפרון...". 3. העברת הכסף - "וישקול אברהם לעפרון, את- הכסף אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף, עובר לסוחר". 4. ... (cache)
 • לפרשת חיי שרה / המעשה והדיבור: ארץ ארבע מאות שקל כסף. "(. פרק. ג פס"כ.) ו"ט'. ולבסוף כתיב. "-. וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם. לעפרן את הכסף אשר דבר. באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. "(... (cache)
 • פרשת חיי שרה - קניית מערת המכפלה - גיליונות נחמה ליבוביץ: כי משם ואילך לא פסק לשון שמיעה מפיהם: (ח') "שמעוני ופגעו לי"; (י"א) "לא אדוני שמעני"; (י"ד) "אך אם אתה לו שמעני" (ט"ו) "אדוני שמעני"; ולבסוף (ט"ז) "וישמע אברהם אל עפרון".... (cache)
 • פרשת וישלח ג€“ ויקישיבה: ... גזולים הן בידכם ואלו הן מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף מערת המכפלה דכתיב (בראשית כג) וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון בית המקדש דכתיב (ד"ה א כא) ... (cache)
 • Land Purchase in the Bible, Bereshit Rabbah 79:7. - CojsWiki: ... ובית המקדש, וקבורתו של יוסף, מערת המכפלה, דכתיב (בראשית כג) וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון, בית המקדש, דכתיב (ד"ה =דברי הימים= א כא) ויתן דוד לארנן במקום ... (cache)
 • מחצית השקל / ברוך קנאל: "וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר". שקילת הכסף מתוארת בתבליט מצרי, שבו אנו רואים היאך שוקלים ... (cache)
 • גשר מפעלים חינוכיים: מערת המכפלה, דכתיב (בראשית כג, טז): "וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרון את הכסף"; בית המקדש, דכתיב (דבהי"א כא, כה): "ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש ... (cache)
 • ויגש: מערת המכפלה, דכתיב: וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון, בית המקדש, דכתיב (ד ברי הימים א כא, כה): ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב מספר שש מאות, וקבורתו של יוסף ... (cache)
 • פרקי דרבי אליעזר: ... קנה את המכפלה במכר זהב ובכתב עולם לאחוזת עולם וישמע אברהם אל עפרון מה עשו אנשי יבוס עשו צלמי נחשת והעמידו אותם ברחוב העיר וכתבו עליהם שבועת אברהם וכשבאו ישראל ... (cache)
 • חמשה חומשי תורה: ... שמה כג:יד ויען עפרון את אברהם לאמר לו כג:טו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר כג:טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר ...
 • ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם...: מערת המכפלה - דכתיב: 'וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון...'; בית המקדש - דכתיב: 'ויתן דוד לארנן במקום...'; וקבורתו של יוסף - 'ויקן את חלקת השדה'". ד. עוד מקום אחד יש ... (cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - חיי שרה - המחזיר נשמות - שיחת ליל שבת התשס"ב: מערת המכפלה דכתיב (בראשית כג) "וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון". בית המקדש דכתיב (ד"ה א כא)" ויתן דוד לארנן במקום וגו'". וקבורתו של יוסף (בראשית לג)" ויקן את ... (cache)
 • תנחומא - ראה: ועל ידי שהכניס עין צרה בממונו, חסרו הכתוב ו', הדא הוא דכתיב, וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרן (שם שם טז). עפרן תנינא, חסר כתיב. רבי אמר פתח קרא בשואל פרה, והיתה ... (cache)
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 03chaye.rtf: מערת המכפלה - דכתיב: 'וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון...'; בית המקדש - דכתיב: 'ויתן דוד לארנן במקום...'; וקבורתו של יוסף - 'ויקן את חלקת השדה'". ד. עוד מקום אחד יש, ... (cache)
 • מדרש רבה - חיי שרה: ... עפרון שהכניס עין רע בממונו של צדיק ולא ידע כי חסר יבואנו שחסרתו התורה וא"ו הדא הוא דכתיב וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרן עפרן כתיב חסר וא"ו ארבע מאות שקל כסף ... (cache)
 • more "וישמע אברהם אל עפרון ":
 • סיפור קניין אחוזת הקבר: וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף...", מתייחס באופן ברור לדברי עפרון בפסוקים י"ד-ט"ו: "ויען עפרון את אברהם לאמר לו: אדני, שמעני, ארץ ארבע ... (cache)
 • תעצומות ישראל:הקרן לקרקעות ישראל, הקרן להתיישבות, הקרן לילדים | הקרן...: וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דיבר באזני בני חת, ארבע מאות שקל כסף עובר לסחר. ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר ... (cache)
 • ב" תשע חיי שרה: וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני. חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר. "כג)., טז(. מה זה. ע". ו. בר לסחר?" מס. ו. פר על. רבי אפרים זלמן מרגליות. מברודי,. בעל. ה" ... (cache)
 • סטטיסטיקה של ביאורים: ביאורי פסוקים - תמונת מצב. אחת המשימות של 'אתר הניווט בתנ"ך' היא ... (cache)
 • דוגמאות לפעילויות בנושאי לשון: בראשית פרק כג פסוק טז וישמע אברהם אל - עפרון וישקל אברהם לעפרן את - הכסף אשר דבר באזני בני - חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר: 93. שמות פרק יח פסוק כה ויבחר משה ... (cache)
 • שבת בשבתו: לפני 2 ימים ...'וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני. בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר',. וצריך ביאור מה ההדגשה שהדגיש הכתוב שהיה. זה כסף עובר לסוחר? ... (cache)
 • בראשית פרק כ"ג: וישמע אברהם, אל עפרון, וישקל אברהם לעפרן, את הכסף אשר דבר בראשית כג,טז באזני בני חת--ארבע מאות שקל כסף, עבר לסחר. ויקם שדה עפרון, אשר במכפלה, אשר, לפני ממרא: ... (cache)
 • פרשת לך לך: טז וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת... יז-יח ויקם שדה עפרון... לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו. עד עתה נראה שתפקידם של בני חת היה לשמש עדים ... (cache)
 • חוק גרשם ופרדוקס החסכון: וישקל אברהם לעפרן את. הכסף... אר. בע מאות שקל כסף. עבר לסוחר. ". ומפרש הרטום אצל קסוטו. (. ודומה אצל מפרשים. אחרים.) "עבר לסוחר. /. כסף העובר מיד ליד בין הסוחרים ... (cache)
 • Hebrew Genesis | Christogenea.org: 23:16 וישמע אברהם אל-עפרון וישקל אברהם לעפרן את -הכסף אשר דבר באזני בני-חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר. 23:17 ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה ... (cache)
 • בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ: ... מתי שמה: ויען עפרון את אברהם לאמר לו: אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר: וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני ...
 • פירוש לתנ"ך - פרק כג', ספר בראשית בכפשוטו: ... שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר טז וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר ... (cache)
 • more "וישקל אברהם לעפרן את ":
 • השבת: 'שבת חברון' ג€“ אלפי מבקרים צפויים להגיע לעיר האבות | הקול היהודי: לפני 4 ימים ... וישמע אברהם אל עפרון, וישקל אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני חת ג€“ ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" (בראשית כג, טז). על כן אמרו חז"ל כי על שלושה ... (cache)
 • מאמרי הרב יוסף ממן: וישקול אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כס. ף עובר לסוחר. "(. כג.,. טז.) (. לבוש יוסף.) עפרן חסר וא. "ו כתוב לפי שהיה רע עין ועפרן חסר וא ... (cache)
 • על העושק בדיני החוזים / מיכאל ויגודה: מעיקרא כתיב: "ארץ ארבע מאות שקל כסף" (בראשית כג, טו); ולבסוף כתיב, "וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר ... (cache)
 • עיונים בספר עמוס / יהושע רוזנברג: "וישקול אברהם לעפרון את הכסף, אשר דבר באזני בני חת. ארבע מאות שקל כסף, עובר לסוחר". את האיפה הגדולה מחזיקים הסוחרים כדי לקנות תבואה בכמות גדולה מזו שעבורה ישלמו. ... (cache)
 • בס"ד ד"ר יעל אראלי, מכללה ירושלים לבנות ומת"ן, ester20@zahav.net.il...: המכפלה ("וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף. עובר לסוחר") כמו כן נקשרת דמותו של אברהם למלחמה בסיפור מלחמת ארבעת המלכים ... (cache)
 • בעזהשי;quot&ת גליון קל;quot&ג פרשת חיי שרה תשע;quot&ב: ילקוט הרועים.)חי"ק(. דברי אגדה. מעלתה של מערת המכפלה. וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם. לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת.)כ"ג ט"ז(ארבע מאות שקל כסף עבר לסוחר ... (cache)
 • ה ב" ללא רבית, הצמדת הלוואות ומשכנתאות אישיות לשכר: תרגום של...: בספר בראשית קוראים אנו אודות אברהם אבינו ועפרון החתי. ",. וישמע אברהם אל עפרון. וישקול אברהם. לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר. לסוחר. ". ... (cache)
 • ילקוט קרית ארבע - מרדכי חיים גליקזאהן: ילקוט קרית ארבע. אשר לקטתי בעוניי, ממאמרי רז"ל בזוהר ומדרשים ופרקי ... (cache)
 • ה: פרשת חיי שרה - דתה המטריארכאלית של ישראל: 10 נובמבר 2009 ... ואז, במהלך הצעד השביעי, התממשה העסקה: אברהם לא היסס, למרות הסכום העצום: "וישקל אברהם לעפרן (בלא ו', מלשון עפר) את- הכסף אשר דבר באזני בני חת, ... (cache)
 • more "הכסף אשר דבר באזני ":
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת חיי שרה - הקשר העמוק שבין עמ"י וארצו: וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר... לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו: ואחרי כן קבר אברהם ... (cache)
 • פרשת חיי שרה - הבלוג של ששת שצ - בלוגים - מוטק'ה: לפני 2 ימים ... טז וישמע אברהם, אל-עפרון, וישקול אברהם לעפרון, את-הכסף אשר דיבר באוזני בני-חת--ארבע מאות שקל כסף, עובר לסוחר. יז ויקם שדה עפרון, אשר במכפלה, אשר, ... (cache)
 • כסף | אנציקלופדיה מקרא גשר: היו משלמים בחתיכות קטנות של כסף, שהיו שוקלים אותן בעת התשלום: "וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באזני בני חת, ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" (בראשית כ"ג 16); ... (cache)
 • פרשת חיי שרה: ... וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר: ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר ... (cache)
 • פרשת חיי שרה- צדיקים במותם נקראים חיים- האומנם?: 26 אוקטובר 2010 ... וישמע אברהם אל- עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני -חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר". [בראשית כ"ג, א-כ]. תוך כדי עיון בפסוקים- ... (cache)
 • בראשית פרק כ"ג: וישמע אברהם, אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון, את הכסף אשר דיבר בראשית כג,טז באוזני בני חת--ארבע מאות שקל כסף, עובר לסוחר. ויקם שדה עפרון, אשר במכפלה, אשר, לפני ממרא: ... (cache)
 • איך אני לומד פרשת שבוע - TheMarker Cafe: 5 אוקטובר 2011 ..."וישקול אברהם לעפרון, את-הכסף אשר דיבר באוזני בני-חת--ארבע מאות שקל כסף, עובר לסוחר" (בראשית כג טז). למה נצרך "עובר לסוחר"? אם להראות עסקת חליפין, ... (cache)
 • הספרייה הוירטואלית של מטח - כסף: היו משלמים בחתיכות קטנות של כסף, שהיו שוקלים אותן בעת התשלום: "וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באזני בני חת, ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" (בראשית כ"ג 16); ... (cache)
 • מערת המכפלה | שיעורים: ... וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר: ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר ... (cache)
 • לפרשת השבוע ופרפראות נבחרים " פרשת חיי שרה ": לרמז על. עשו דברשעים מיתתם קודם קבורתם כי בח. ייהם קרוים מתים.,. לכן כתב מיתה...קודם. וישקול אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות. שקל כסף עובר לסוחר ... (cache)
 • על המספר 40 במקורותינו: בני חת ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. ונביאי האשרה ארבע מאות אוכלי שלחן איזבל. שלמה המלך חנך את בית המקדש ב-"480 שנה לצאת בני ישראל ממצרים" (אם בודקים לפי רשימת ... (cache)
 • more "בני חת ארבע מאות ":
 • Yeshiva.org.il- פרשת חיי שרה: ... וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר: (יז) ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר ... (cache)
 • חוברת ב', תשנ"ד: זה בוודאי סוד עושרו, שהיה כה גדול, עד שהיה מסוגל לשלם בעד שדה המכפלה והמערה שבו את הסכום העצום של "ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר" (בראשית כ"ג, טז). הסכום הגדול הזה ... (cache)
 • פרשת חיי שרה: טז) "ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר". בספר "חומת אנך", כותב רבינו החיד"א, דאפשר לרמוז, דקודם אותיות "סחר". הם אותיות "נזק". ו"עובר" - לשון קודם כמו "עובר לעשייתן". וכן לעפרון ... (cache)
 • more "שקל כסף עבר לסחר ":

תגובות