אבל אשמים אנחנו על אחינו

קוד: ביאור:בראשית מב21 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

כשאחיו של יוסף מכרו אותו למצרים, הם לא הביעו שום חרטה; רק 22 שנים מאוחר יותר, כשהם באו למצרים לקנות אוכל בשנת הבצורת, והמשנה למלך האשים אותם שהם מרגלים, הם נזכרו:

בראשית מב21: "וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו: 'אֲבָל אֲשֵׁמִים אֲנַחְנוּ עַל אָחִינוּ, אֲשֶׁר רָאִינוּ צָרַת נַפְשׁוֹ בְּהִתְחַנְנוֹ אֵלֵינוּ וְלֹא שָׁמָעְנוּ, עַל כֵּן בָּאָה אֵלֵינוּ הַצָּרָה הַזֹּאת'"

המילה אבל היא מילה נדירה בלשון המקרא. בלשון ימינו משמעה כמו "ברם", בניגוד למה שנאמר קודם; אך בתרגום הארמי היא מתורגמת "בקושטא", באמת (רש"י). ושני הפירושים נכונים: "סוגיית מכירת יוסף לא עלתה כאן לראשונה, אלא נדונה כבר קודם לכן פעמים רבות בין האחים. לאחי יוסף היו ודאי סיבות טובות למכירתו... אך הנה באים האחים עצמם ואומרים: אמנם סיבות לרוב יש בפינו, אבל באמת (ברם בקושטא) אשמים אנחנו,  וכל הסיבות אינן אלא תירוצים עלובים...

כי זאת יש לדעת: כל עוד מחפה האדם על מעשיו הרעים, ומגבב עליהם הסברים ופלפולים, יקשה עליו לשנות דרכו. רק הכרת החטא - ללא תירוצים - הינה היסוד לתשובת אמת..." (הרב חנן פורת, "אבל אשמים אנחנו", מעט מן האור על בראשית, עמ' 330).

האחים נזכרים, שכאשר זרקו את יוסף לבור, הוא התחנן אליהם והם לא שמעו לו; מבחינתם, האכזריות שגילו כלפי אחיהם, ההתעלמות מזעקות השבר שלו, חמורה יותר מעצם המעשה.

אולם תחינותיו של יוסף לא נזכרו בסיפור עצמו בפרק לז; מדוע? הרמב"ן הביא שלוש תשובות:

1. "או מפני שהדבר ידוע בטבע, כי יתחנן אדם לאחיו בבואו לידם להרע לו, וישביעם בחיי אביהם, ויעשה כל אשר יוכל להציל נפשו ממות";

2. "או שירצה הכתוב לקצר בסורחנם";

3. "או מדרך הכתובים שמקצרים במקום אחד ומאריכים בו במקום אחר" (רמב"ן).

אולם עדיין אין זה ברור, אם כך, מדוע הזכיר הכתוב פרט זה דווקא כאן?

4. "נראים הדברים, שהתורה מבקשת לתאר את הלך נפשם של האחים, אגב שימוש באמצעי ספרותי... בעת מכירת יוסף, היו האחים נתונים במעין 'טרנס', וקול זעקותיו לא חדר לליבם! ואילו עתה, במבט לאחור, שב אותו מעמד אשר הודחק, ופורץ לתודעתם" (הרב חנן פורת, מעט מן האור על בראשית, עמ' 330); "תחנוניו של יוסף, יותר משהם נשמעים ועולים מתוך הבור, הם נשמעים עתה עולים מקירות ליבם של האחים" (נחמה לייבוביץ' בשם מאיר וייס, "מלאכת הסיפור במקרא").

כשאחינו זועקים לעזרה, נצא מעצמנו ונאזין לזעקתם, ולא נצטרך להתחרט אחר-כך.

מקורות ופירושים נוספים

המשמעות של הכינויים השונים שבהם מכנים את יוסף בפרשה / חגי הופר.

"אִישׁ אֶל אָחִיו אֲבָל אֲשֵׁמִים אֲנַחְנוּ" - מספר מקסימלי של מילים רצופות בתנ"ך המתחילות באות א (אורי).

סיפורים רבים בתנ"ך מדגישים את החשיבות של ההכרה בחטא; ראו למשל מדוע ה' קיבל את תשובת דוד ולא את תשובת שאול?.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • קטגוריה:במדבר יד ד ג€“ ויקיטקסט: 24 יוני 2009 ... ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הספר) * * * וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו ... (cache)
 • במדבר, פרשת בשלח, תשנ"ז, ד"ר אהרן גימאני: ד ף ש ב ו ע י. מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות. ע"ש הלנה ופאול שולמן. מספר 168. פרשת בשלח, תשנ"ז. ויאמרו איש אל אחיו מן הוא... הוא הלחם... (שמות טז טו) ... (cache)
 • דף קשר מספר 525 - פרשת וישב: "ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, ... הפעם השלישית נאמרה במכירת יוסף: "ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל ... (cache)
 • אתנ"כתא - פרשת וישב: ... נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן: יח ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו: יט ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל ... (cache)
 • דברי חזון ג€“ סיפורים שונים / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (בן-גריון): ויתפלאו האנשים ויאמרו איש אל אחיו: מה יום מיומים והן לא זה דרכו של הנביא, איש חסדנו? וישלחו רצים לקראתו ויפגש אותו עומד ביער סמוך. ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: ויאמרו איש אל אחיו: הנה בעל החלומות הלזה בא. ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו, ונראה מה יהיו חלומותיו. ... (cache)
 • מתי אמר ראובן לאחיו "אל תחטאו בילד" / הרב אלחנן סמט: ויאמרו איש אל אחיו: אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אתם לאמר: הלוא אמרתי אליכם ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- בראשית פרק מב: ... יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם: (כ) ואת אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו כן: (כא) ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו ... (cache)
 • יוסף מזה והאחים מזה / מרים דנינו: הם מכירים בחטאם: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזו". (פס' כא). ... (cache)
 • בראשית פרק מ"ב: בראשית מב,כא ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת בילד-- ולא שמעתם; וגם דמו, הנה נדרש. בראשית מב,כב ויען ראובן אותם לאמור, ... (cache)
 • חידונים בפרשת השבוע / אריה פלהיימר: מב, כא: (ויאמרו) איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו וגו'. 8. א. מג, יח: וייראו האנשים בי הובאו בית יוסף (רבי יוסף קארו). ב. מג, יב: וכסף משנה קחו בידכם (אחד ... (cache)
 • יוסף ואחיו: ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת: (כא). ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם ... (cache)
 • בראשית פרק ל"ז: בראשית לז,יט ויאמרו, איש אל אחיו: הנה, בעל החלומות הלזה--בא. אכלתהו; ונראה--מה יהיו, חלומותיו. בראשית לז,כ ועתה לכו ונהרגהו, ונשליכהו באחד הבורות, ואמרנו, ... (cache)
 • נחלת שמעון: כאשר מגיע יוסף אל אחיו לדותן, והם עדיין כועסים על חלומותיו, נאמר: "ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא ועתה לכו ונהרגהו... ". ... (cache)
 • פרוזה מן העזבון ג€“ מספורי האגדה / ח"נ ביאליק: ויאמרו איש אל אחיו לאמר: ידֹע ידענו כי יוסף אחינו הוּרד מצרימה ועתה הבה ..... ויהי כקרבם לבוא אל בית אביהם ויאמרו איש אל אחיו: הנה אנחנו באים אל אבינו ... (cache)
 • שלמה ושלושת האחים - Ministry of Education and Sport - South Region...: ויהי במלאת שלוש השנים, והאחים טרם ילמדו כל-דבר חוכמה מפיו, וַיִחַר להם מאוד, ויאמרו איש אל אחיו: עד מתי נשב בבית המלך לריק? הבה נשובה אל בתינו ואל נשינו ... (cache)
 • פרשת וישב תשס"ט 2008 (135) מאת יואב איתן: 20 דצמבר 2008 ..."ויאמרו איש אל אחיו.. ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה ..."ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו ... (cache)
 • דף קשר מספר 551 - פרשת שלח: ". המרגלים, שהוציאו דיבה על ארץ ישראל גרמו לכך שעם ... (cache)
 • דף קשר 1210 - "דִּרְשׁוּנִי וִחְיוּ"! / הרב אהרן...: כל אחד מהאחים בא בהאשמה כלפי האחרים: "ויאמרו איש אל אחיו: 'אבל אשמים אנחנו'". יש בניסוח הזה, קבוצתי ואישי כאחד, משום צמצום ודילול. ... (cache)
 • קטגוריה:הפטרת מצורע ג€“ ויקיטקסט: 31 יולי 2007 ... ואדני השמיע את מחנה ארם קול רכב קול סוס קול חיל גדול ויאמרו איש אל אחיו הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו ... (cache)
 • ישמח משה פרשת השבוע פרשת מקץ דבר תורה: 23 דצמבר 2009 ... שנאמר: ג€� ויאמרו איש אל אחיו וגו'. כתב הרשבג€�ם: שהם נענשו ג€�מידה כנגד מידהג€� - אנחנו השלכנוהו בבור, והנה אנחנו נאסרים בבור השביג€�. ... (cache)
 • מדינת ישראל: ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא. ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצלהו מידם, ... (cache)
 • פרשת בשלח - המן - גיליונות נחמה ליבוביץ: ד"ה ויאמרו איש אל אחיו מן הוא: לפי שלא היו יודעים מה הוא. וגם דונש פתר כן. כי סוף המקרא מוכיח "כי לא ידעו מה הוא". ואני אומר "מן" הוא תרגומו של "מי", ... (cache)
 • ימ"ח שמו: אריאל כהן בראיון עם יהודה צופף: 28 יוני 2008 ..."(ויאמרו איש אל) אחיו הנה בעל החלמות..." (בראשית ל"ז, י"ט) - ר"ת "אהבה". פורסם על ידי "יושב ירושלם" ב- 02:09. תוויות: אבן חן, אבנר בן נר, ... (cache)
 • ZOHAR SAFER HAZOHAR SAFER HA-ZOHAR THE ZOHAR Sepher Ha Zohar The...: ויאמרו איש אל אחיו אבל אשים אנחנו על אחינו וגו'. ויאמרו איש אל אחיו. זה שמעון ולוי. כמו שהיה בתחלה שכתוב ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא. ... (cache)
 • חגיגה של חגים - אתר החגים המוביל בישראל: רוב רובו של העם הזה " ויאמרו איש אל אחיו ניתנה ראש ונשובה מצרימה.מנקודת הזינוק הטובה בה עמדו, בחרו לחזור לאחור...ואין חדש תחת השמש ... (cache)
 • פורטל מוסדות היכל הקודש ברסלב: ובזה יתבארו דברי החתם סופר זי"ע (פרשת מקץ) למה הוצרך יוסף לצער כל-כך את אחיו אחרי שכבר אמרו (בראשית מב) "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ... (cache)
 • תעודת זהות של 12 בני יעקב: מ"ב כ"א: ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו. צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה עלינו הצרה הזאת " ... (cache)
 • וישב - טרף טרף יוסף: 20 נובמבר 2010 ... להמיתו " כתוב " ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות...ונהרגהו ונשלכהו באחת הבורות ... אומר על כך רש"י זהו שכתוב " ויאמרו איש אל אחיו..." ... (cache)
 • משרד המשפטים - ראשי: ויאמרו איש אל אחיו, נתנה ראש ונשובה מצרימה. ויפל משה ואהרן על פניהם, לפני כל קהל עדת בני ישראל. ויהושע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ, קרעו בגדיהם. ... (cache)
 • זולו - חגים - יהדות - ט באב - תשעה באב: 19 יולי 2010 ... ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה" (במדבר יד, א-ד). יהושע וכלב מנסים לשכנע את העם: "...טובה הארץ מאד מאד. ... (cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - וישב - יוסף הצדיק: ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא. ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד ..."ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ... (cache)
 • פרשת מקץ: אחיו מיד מגיבים לדרישתו של יוסף להביא את אחיהם הקטן בהתייחסות לחטאם האיום: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא ... (cache)
 • המאכילך מן מן המדבר: ... ולמדתי מהבדואים יושביו על המן, על השלו, על המים במדבר ועל צמחים המשמשים למאכל ולרפואה. "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא" (שמות ט"ז, טו). ... (cache)
 • דר' אורי לוי פוריה עילית, 15208, טל 04-675856, פקס 04-6750855...: ויאמרו, איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא. ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד ... ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו ... (cache)
 • פרשת השבוע | מצא את עוון עבדיך: 2 דצמבר 2010 ..."ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת". ...
 • more "ויאמרו איש אל אחיו ":
 • קטיף.נט:: אבל אשמים אנחנו על אחינו: ויאמרו איש אל אחיו: אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. ... (cache)
 • למה קרסה חברת חפציבה - אשמים אנחנו! - הרב יצחק ברנד: 18 אוגוסט 2009 ... ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת! (cache)
 • פירוש המלה "אבל": בפרשת מקץ כתוב: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת" (מב:כא). ... (cache)
 • באורי מילים: "ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו". (מ"ב 21). זה קרה ממש בלי כוונה. סתם הלכתי ברחוב. אני לא יודע מי שם את החנוכיה ליד פתח הבית, סתם כך על כסא. ... (cache)
 • ישיבת הסדר מעלה אדומים | שיעורי תורה | יהדות: זה יורה כדעת הסוברים שלא מכרוהו אחיו מעולם, שאילו כן היה להם לומר: אבל אשמים אנחנו על אשר מכרנו את אחינו. והאשם היה שהשליכו אותו לבור, כי אין ספק שהיה מתחנן ... (cache)
 • פרשת מקץ: ויאמרו איש אל אחיו: אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אתם לאמר: הלוא אמרתי אליכם ... (cache)
 • לפרוש מזמור ד' בתהילים / הרב מאיר גרוזמן: האחרים אומרים אז זה לזה: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת" (בראשית מ"ב, כא). ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת מקץ - ויעשו כן: הרי מיד לאחר מכן ממשיכה התורה לתאר את אשר ארע בבית יוסף: ``ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו...`` (שם,כא), ורק בהמשך מתוארת באריכות חזרת האחים ... (cache)
 • יהדות - מצא את עוון עבדיך: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת". הם נזכרים באטימות הלב שלהם כלפי הזעקות ...
 • פרשת מקץ - "אחיכם אחד יאסר" - גיליונות נחמה ליבוביץ: ושלושת הבחינות האלה כיוונו באמרם: "אבל אשמים אנחנו על אחינו (ולא זר) אשר ראינו (ולא רק מפי השמועה) בהתחננו אלינו (ולא כמונו, שלא ביקשנוהו)". ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- על מה יוסף בכה?: וכן משתמע מהרמב"ן, שבשעה שאמרו " אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפש בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת", הרי הם בעיקר מתחרטים על ... (cache)
 • פרשת השבוע | גלות וגאולה - לפרשת מקץ: ... אלא צריך הוא לפעול על מנת שיודו לדרכו ותושלם שליחותו למציאת האחוה והשלום בין חלקי בית ישראל ולגרום להם להודות בחטאם " אבל אשמים אנחנו על אחינו". ... (cache)
 • ישראל ֲ» משרד הבריאות מכריז מלחמה על בית החולים הפרטי הגדול בישראל...: ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו וגו' ויען ראובן אותם לאמר הלא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד וגו' (בראשית מב, כא-כב). ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- בואו חשבון: ... ובכאב-לב נחזור על דברי השבטים " אבל אשמים אנחנו". על כן בזהירות ניגש בניסיון להבחנת המצב וגם אם טעינו, זכינו להשתדל במצות ה' שלא ללכת עמו בקרי. ... (cache)
 • ֲ¾UNTITLEDֲ¾: להם רגש אשמה, וכבר אמרו " אבל אשמים אנחנו על כך באה אלינו הצרה הזאת". וכשראו את הצרה החדשה, העלילה החדשה על הגביע באמתחת בנימין, קבלו את הדין ואמרו ... (cache)
 • CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע: 29 דצמבר 2000 ... יעקב כי הדבר בא עליהם בעוון מכירת יוסף: "ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, ... (cache)
 • דרשה לפרשת "ויצא": יוסף אינו מתגלה לאחיו לפני שהוא נוכח שהם מצטערים על הרעות שעוללו: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על ... (cache)
 • Divrei-Tora.com:: עשר הערות על מכירת יוסף (פרשת וישב): 6 פברואר 2004 ... לאחר עשרות שנים, כאשר אחי יוסף מדברים ביניהם, אנו מגלים את מלוא הזוועה של התמונה המחרידה: "אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו ... (cache)
 • אבשלום אליצור ג€“ ויקיפדיה: "אבל אשמים אנחנו על אחינו: דמות האחר בספר בראשית" הולך בדרך הפוכה ומחפש את מקורות הדמויות השליליות בתרבות או דת כלשהי. "זכר עמלק וטעם החזיר: האנטומיה של ... (cache)
 • פרשת מקץ - האחים במצרים - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... באמרו (י"ח) "זאת עשו, טענו את בעירכם" ג€“ אז התוודו עוונם ואמרו " אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו"? ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - הארה במדרש איכה: וזה תחלת דבריו: אבל אשמים אנחנו על אודות אריכות הגלות בשבתנו על אדמת נכר זמן רב, כי עד מתי לא נעשה לזה מה שביכולתינו לעשות, כי כל העמים ילכו איש בשם מדינתו ... (cache)
 • פרשת וישב - חלק א: ואפילו כשהם מודים בחטאם ואומרים: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו" (בראשית, מקץ מב, כא) אומר ה"ספורנו" (שם לז,יח) ולא ... (cache)
 • שפת הסימנים - בית אבי חי: "ויאמרו איש אל אחיו: אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת". אבן מוסרת מעל פי הבאר. ... (cache)
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» מאמרי אורייתא: 1 דצמבר 2010 ... ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו. וגו' ויען ראובן אותם לאמר הלא אמרתי אליכם לאמר אל. תחטאו בילד וגו' (בראשית מב, כא-כב). ... (cache)
 • כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף: ... סולח להם אלא אין בליבו שום רצון לנקום כי יודע הוא שבעומק ליבם של האחים אין שנאה והראיה שבעמדם לפניו חשו נקיפות מצפון ואמרו " אבל אשמים אנחנו על דבר אחינו ... (cache)
 • מתוך ספר בראשית לכיתות א'-ב', הצעת דרכים ודגמי הוראה ג€“ ספר עזר למורה: אנו למדים זאת מהכתוב בפרק מ"ב פסוק כא: "ויאמרו איש אל אחיו: אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו". ... (cache)
 • התנכרות יוסף לאחיו ומשמעותה... - שורש מגזין- מאמרים | כתבות...: וגם דמו הנה נדרש"), הכרה במעשיהם הלא נאותים, צער וחרטה על מה שנעשה בעבר (" אבל, אשמים אנחנו על אחינו"), כמו גם, רצון לתקן ולשפר את המעשים בעתיד על ידי הדגשת ... (cache)
 • דף קשר מספר 633 - פרשת ויגש: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו". המהלך השני שמתפתח הוא ההתקשרות המחודשת של יוסף לביתו ובעיקר לאחיו ולאביו. ... (cache)
 • ויגש התשס"ה - תורה: אך עוד קודם לכן שומעים אנו את דברי האחים המתייסרים בשאלת מכירתו: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו" ... (cache)
 • מדוע רגז יוסף על יעקב אביו? פרשת השבוע - וישב: 22 נובמבר 2010 ... דומה, כי לאור זאת ניתן לראות בבירור, את השוני ביחסם של האחים בהגיעם למצריים, כמו: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו"(שם,מב:כא). ... (cache)
 • נושאים לדיון בסיפור יוסף: בפסוק 21 אומרים האחים זה לזה: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת". ... (cache)
 • more "אבל אשמים אנחנו על ":
 • בע"ה "בין ג€“ המצרים" תשס"ו: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו ולא שמענו- על כן באה עלינו הצרה הזאת". מתוך אמירה זאת, ומתוך הפנמת הצורך לתקן את מכירת יוסף, מגלה יהודה את ... (cache)
 • דף קשר מספר 421 - פרשת ויחי: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת" (בראשית מ"ב, כ"א) ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- הייחוד היהודי: כמה קשה האטימות מול זעקת האחים, כשעדיין לא זכינו אף להרהור קל של "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו" (בראשית מ"ב, כ"א). ... (cache)
 • מדינת ישראל: לבסוף, בפרשת מקץ אמרו האחים: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת" (בראשית מב, כא). ... (cache)
 • קולך - פורום נשים דתיות: יוסף המושלך לבור זועק אל אחיו כפי שמעידים האחים בפרשתנו (ברגע מאוחר של חשבון נפש): "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו" ... (cache)
 • Gabriel Gattegno גבריאל בן מרדכי ושושנה גטניו ז"ל | Facebook: "ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו..." בראשית מ"ב, 21, פרשת מקץ - יוסף הצדיק ואחיו בני ישראל ... (cache)
 • מדורים - דת ויהדות באשקלון - אשקלונים - מה עמדת היהדות לחלומות...: רק בשעה שהצרות רודפות את האחים במצרים הם מצהירים: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת". ... (cache)
 • תלמה פרויד ~ יוסף בעל החלומות: 8 ינואר 2010 ..."ויאמרו איש אל אחיו: אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו" (שם, מ"ב, 21). ותגובת יוסף ג€“ "ויסר מעליהם ויבך. ... (cache)
 • כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד - בס"ד: אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת". אנשי אמת ואמונה הם בני יעקב, ואשר על כן ברור להם כי אינם ... (cache)
 • האם ידע ראובן על מכירת יוסף?: 21 נובמבר 2010 ... בזה מובן מדוע האחים, כשהיו במאסר במצרים, אמרו זה לזה "אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו" (מב, כא), ... (cache)
 • ב ֶׁשֵּיַו: 27 נובמבר 2010 ... אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. ". יוסף התחנן ל. צאת מן הבור אך. הם לא הסכימו להוציאו ... (cache)
 • "אמנות הזמן" בסיפור המקראי: האחים מדברים בינם לבין עצמם ואומרים: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת" (שם, מב 21). ... (cache)
 • ישראל ֲ» ברית מילה: ונראה לבאר בהתבונן בלשון שאמרו השבטים, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו וגו', דנראה [.. [ג€¦] ... (cache)
 • more "אחינו אשר ראינו צרת ":
 • חיפוש חידושים ודברי תורה - פרשת שבוע: "אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת" (מב, כא) מדוע חשבו האחים שהם נענשים על מכירת יוסף? אפשר להציע שני הסברים לדבר:. ... (cache)
 • יחיו - זועמ רב.י: ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת" (מב כא). כלומר, עשרים שנה לאחר המאורע הם מפרשים מיידית כל צרה כעונש על חטאם זה. ... (cache)
 • דיון - מי מכר אותי?: למה הם לא התחרטו על המכירה אלא רק על " אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו "? איפה היה ראובן בזמן שהאחים מכרו את יוסף? למה יוסף אמר " גֻנוב גֻנבתי ... (cache)
 • דף קשר מספר 684 - פרשת ויגש: אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת" באחים מתחילה לכרסם החרטה והספק שמא טעו, אולם אין עדיין בירור והפנמה של הדברים. ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - למה ולמה גלות מצרים: כאשר האחרים מגיעים למצרים ומתחילים להסתבך עם יוסף אנו מוצאים פסוק מעניין: "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא ... (cache)
 • The Right Word: אוגוסט 2007: 1 אוגוסט 2007 ... ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת: ... (cache)
 • more "נפשו בהתחננו אלינו ולא ":
 • מכירת יוסף - "משפט שדה"? / עמית לוין: עשו האחים חשבון נפש ואמרו: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת" (בראשית מב, כא). ... (cache)
 • השיח במחזור הסיפורים על יוסף: ... ההתרחשויות המוזרות הקורות אותם במצרים, אומרים זה לזה: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת". ... (cache)
 • ynet ויגש: אי-אפשר לחיות בהכחשה לנצח - דעות: 5 ינואר 2006 ... בלשון רחמים והבעת חרטה - "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה עלינו הצרה הזאת" (שם מ"ב, כ"א). ... (cache)
 • פרשת מקץ: ... שהרי הוא עצמו היה עד לחרטתם כבר בפגישתם הראשונה: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת" (מ"ב; ... (cache)
 • לכתבה המלאה - מעייני הישועה: ''אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו ולא שמענו- על כן באה עלינו הצרה הזאת''. מתוך אמירה זאת, ומתוך הפנמת הצורך לתקן את מכירת יוסף, מגלה יהודה את ... (cache)
 • more "שמענו על כן באה ":
 • בחדרי חרדים חדשות - הקפאה: אלפי דירות, בהם ברמת שלמה, לא מאושרות: 18 אוקטובר 2010 ... על כן באה אלינו הצרה הזאת!!! (לג€�ת) חרדי 17:03 18/10/2010. אבל אשמים אנחנו ששתקנו בגוש קטיף!! על כן באה אלינו הצרה הזאת!... (cache)
 • מעלילות יוסף / אברהם אהוביה: ... האחים את הרהורי החרטה שלהם בקול: "ויאמרו איש אל אחיו: אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו; על כן באה אלינו הצרה הזאת!... (cache)
 • ישיבת ההסדר מעלה אפרים - מאמרים: דהיינו, שאומרים האחים, שאחר כל הסיבות הגשמיות שכלל איננו אשמים בהם, "אבל" ישנה סיבה שבגללה "אשמים אנחנו", ושהיא הגורמת ש" באה אלינו הצרה הזאת".... (cache)
 • האם וכיצד יכול אלוהים הטוב להיות כה אכזר? (הרב יוסף ויצמן): 23 יוני 2008 ... עיון בפרשה מגלה, שאחי יוסף הרגישו שהם נמצאים בשרשרת של צרות, כמו שהם עצמם אמרו " על כן באה אלינו הצרה הזאת", וכן כאשר גילו שהושב כספו של אחד ... (cache)
 • הקשר בין פרשת מקץ (חכמת יוסף) לבין הפטרת מקץ (משפט שלמה): יוסף על ידי התנכרותו לאחיו גורם להם להרהר ולהיזכר מחדש במכירתו האכזרית עליה הם אומרים: "על כן באה אלינו הצרה הזאת" (מ"ב, כ"א), ועוד ביטויים דומים, ... (cache)
 • צעירי חב"ד | הרבי על הפרשה | צריך לעשות ולהתפלל: 29 נובמבר 2010 ... על כן באה אלינו הצרה הזאת". למה התפילה בסוף. מה עושים יהודים בעת צרה? המעשה הראשון הנדרש הוא - תפילה לה'. כך אמנם נהג יעקב4 בצרותיו הקודמות. ... (cache)
 • more "באה אלינו הצרה הזאת ":

תגובות