הציווי על חוה

קוד: הציווי על חוה בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: מחברים שונים

אל: נח"ת שבת אדר נ"ט

השאלה

8. האם גם על האישה נאסר לאכול מן העץ? ואם כן – מדוע לא נזכר?

 

התשובות (מתוך הדיון " חטא האדם הראשון?! ")

8.

 

תגובות