רקיע השמים = האטמוספירה, השכבה שחוצצת בין הארץ לבין החלל

קוד: רקיע השמים בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: מכתב

מתי נבראו השמיים והארץ?

על-פי הפסוק הראשון בתורה (בראשית א1): "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" - השמים והארץ נבראו בתחילת הזמן, לפני כל שאר מעשי הבריאה; אך בהמשך הפרק נאמר שה' ברא את השמים ביום השני ("ויקרא אלהים לרקיע 'שמים'"), ואת הארץ ביום השלישי ("ויקרא אלהים ליבשה 'ארץ'")!

על-פי קאסוטו ("מאדם עד נוח"), הפסוק הראשון הוא כלל, שאחריו באים הפרטים; הפסוק הראשון אומר, שבתחילת הזמן ברא ה' את השמיים ואת הארץ, והפסוקים הבאים מתארים איך בדיוק זה קרה: ביום השני נבראו השמים, ביום השלישי נבראה הארץ וכו'.

ע"פ שד"ל, השמים והארץ שבפסוק הראשון אינם זהים לשמים והארץ שבפסוקים הבאים;

לכן נראה לי, שהשמים והארץ אכן נבראו בתחילת הזמן, לפני היום הראשון. הרקיע, שנברא ביום השני, אינו זהה לשמים שנבראו ביום הראשון: מה שנאמר ביום השני ויקרא א-להים לרקיע שמים – אין הכוונה שהשם "שמים" בא במקום השם "רקיע", אלא שה' הוסיף לרקיע את השם "שמים" משום שהוא סמוך לשמים; ואכן, בהמשך הפרק, הוא נקרא "רקיע השמים" (ראו גם שלושה סוגים של שינויי שמות).

מכאן ברור שהרקיע שנברא ביום השני (כמו שנאמר "יהי רקיע") אינו זהה לשמיים שנבראו לפני היום הראשון.

למושג "שמים" יש משמעויות שונות, אך נראה לי שבפרק זה המושג "שמיים" מתייחס לריק החשוך שאנחנו מכנים היום "חלל", והמושג "רקיע" מתייחס לשכבת האויר שאנחנו מכנים היום "אטמוספירה" (השורש "רקע" משמעו "שיטח"; האטמוספירה היא שטוחה יחסית לארץ ולכן נקראת כאן "רקיע"). הרקיע נקרא גם "רקיע השמיים" כי הוא סמוך לשמיים, וחוצץ בין הארץ לבין השמיים.

החלל אינו גוף גשמי - בריאת השמים היא למעשה בריאת המרחב עצמו (גם הפיסיקאים בימינו מודים, שהמרחב לא היה קיים תמיד, אלא הוא נוצר בנקודת-זמן מסוימת).

לפי זה, בפסוק הראשון:

ביום השני, ה' ברא רקיע בתוך המים, שהפריד בין מים למים (ראו המים אשר מעל לרקיע). 

הרקיע היה סמוך לשמיים, ולכן ה' הוסיף לו שם וקרא לו "רקיע השמים".

ביום השלישי ה' לא יצר מחדש את הארץ. בניגוד לפסוק "יהי רקיע", כאן לא כתוב "תהי יבשה" אלא "ותראה היבשה". כלומר ה' רק הזיז חלק מהמים לימים כדי שהיבשה תתגלה (ראו היקוות המים). אחרי שהיבשה התגלתה ה' נתן לה את השם "ארץ". אבל זו בדיוק אותה ארץ שנבראה ביום הראשון (היא רק התגלתה עכשיו), ולכן לא קוראים לה "יבשת הארץ" אלא רק "ארץ".

המשך הסיפור - במאמר ארובות השמים.

תגובות