תאריכים מאדם עד נוח

קוד: תאריכים מאדם עד נוח בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

השנים בספר בראשית נמנות לזמן יצירתו של אדם הראשון. בבראשית פרק ה נאמר באיזה גיל הוליד כל דור את הדור שאחריו, וכך ניתן לדעת מתי נולד כל דור:

תאריכי פטירה:


המבול

לאחר שחישבנו את שנת הולדתו של נוח - 1056 לאדם - ניתן לדעת מתי היה המבול -

ראו גם: תאריכים במבול, תאריכים מנוח עד אברהם.

תגובות