תאריכים מנוח עד אברהם

קוד: תאריכים מנוח עד אברהם בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: תאריכים בספר בראשית שנכתבה ב09:48:27  20.03.2005

לאחר שחישבנו את התאריך שבו היה המבול - 1656 לאדם - ניתן לדעת מתי נולדו הדורות הבאים - ע"פ בראשית פרק יא:

תאריכי פטירה:

מכל הדורות שבין נוח לאברהם, שם ועבר האריכו ימים יותר מכולם. אולי זו הסיבה שחז"ל מדברים על "בית מדרשם של שם ועבר".

 

תאריכים בחיי אברהם

לאחר שחישבנו מתי נולד אברם - 1948 לאדם - ניתן לחשב את התאריכים שבהם קרו האירועים החשובים בחייו:

את התאריכים הבאים נחשב במאמר " תאריכים בחיי יצחק ובניו ".

תגובות