התורה וכתבה - תוכן העניינים

קוד: התורה וכתבה - תוכן העניינים בתנ"ך

סוג: קובץ

מאת: הרב קורמן (הגהה: עופר לביא)

אל:

הקדמה 11-12

פרק א': הכתב וכתב התורה 13-44

התפתחות הכתב, כתב – חריטה, האותיות כמכשיר להתפתחות, צורות כתיבה שונות, כתב התורה, הכתב האשורי, אשור המוזכר בתורה, רישום עתידות, הכתב הקווי בעיני הנביא, כתב המלאך, אשורית, כתב אשורי ולא שפה אשורית, תורה תפילין ומזוזות בכתב אחר, קטע מספר בן סירא, התגים וצורת האותיות המשונות, כתב עברי-כנעני, העדפת הכתב העברי, כתב אשורי לפני תקופת עזרא, נבואתו של ישעיהו הנביא, אין שמות האבות במסמכי יֵב, מצבת עוזיהו וכתב אשורי.

פרק ב': האותיות 45-58

אותיות כמספרים, גימטרייה, צורות האותיות ומשמעותן, אותיות וארכיטקטורה, צורת האותיות בספר תורה, מנצפ"ך, צופים אמרום, נו"ן סופית, קמיעות, אותיות "כפולות" בכתב הכנעני, אותיות סופיות, צורת האותיות.

פרק ג': אותיות משונות 59-61

אותיות גדולות, אותיות קטנות, אותיות תלויות, אותיות יתרות וחסרות, אותיות נקוּדוֹת, אותיות הפוכות.

פרק ד': סדר כתיבת התורה ומסירתה 62-66

תורה מגילה או חתומה ניתנה, תורה מסיני.

פרק ה': הציץ 67-73

הציץ והמצנפת, מקום הנחת הציץ.

פרק ו': ספר "דברים"74-79

פרק ז': מצוות כתיבת ספר תורה 80-85

פרק ח': כתב אשכנזי וספרדי 86-87

פרק ט': הלוחות והכתב 88-96

הלוחות הראשונים והשניים, סדר הכתיבה בלוחות, כמה דברות נכתבו בכל לוח?

פרק י': הלוחות והקולות 97-103


פרק י"א: עשרת הדברות 104-144

להלכה אין שוני לעומת יתר הפרשיות, עשרת הדברות במעמד הר סיני, עשרת הדברות שעל הלוחות, האם התוכן זהה, סדר כתיבתם, חלוקת עשרת הדברות, דעת גדולי ישראל, השם המפורש בכתב עברי, תפיסות שונות בדברי ר' יוסי, כתב מלאכים, כתיבת ספר דברים, משה מפי עצמו אמרן, תהליך מתן תורה, פתרון לקטע תמוה באבות דר"נ, ספר משה, מציאת ספר תורה בימי יאשיהו, נבל ברשות התורה, אליהו בהר הכרמל, המעוררים והנוקפים, העדר שם ה' במגילת אסתר.

פרק י"ב: בין דברות ראשונות לשניות 145-150

מזמור שיר ליום השבת, זכור ושמור, כיבוד אב ואם, שקר ושווא, בית רעך ואשת רעך.

פרק י"ג: תרגומי המקרא 151-193

תרגום מהו? מקור המילה תרגום, היחס לתרגומי התורה, תרגום מסיני, אונקלוס גם מפרש, תרגום שמות הקודש, תרגום ביטויי הגשמה אונקלוס, מיהו אונקלוס, שפת תרגום אונקלוס, מיהו עקילס, עקילס נשלח ארצה, עקילס תירגם את התורה ליוונית, עקילס - אונקלוס ותרגומו, יונתן בן עוזיאל, תרגום רב יוסף, תרגום השבעים Septuagint, תלמי, השינויים בתרגום, איגרת אריסטיאס, אריסטיאס ודמיטריוס, התרגום היווני, ההסתייגות החריפה מהתרגום, תרגומי המקרא, תרגום כתובים, תרגום ירושלמי, על הרגישות במתן שמות.

פרק י"ד: הדיוּקים באוּנקלוס 194-200

עיוור, נא, גילוח, איש, "ואם שור נגח... והמית... וגם בעליו יוּמת", ה' ימלוך לעולם ועד, כתובת קעקע, יצנוף, קלס, עיון, לתת, רֵש, עבד עברי, לפי חרב, עברים, בראשון באחד לחודש.

פרק ט"ו: השפעת הארמית 201-203

פרק ט"ז: עוללות תרגום 204-208

תרגומים מטעים, תרגומי המקרא, אשת חיל.

פרק י"ז: אורים ותומים 209-223

מהוּתם, דרכי פעולתם, הגדרה מחודשת, תפקיד האורים ותומים בלכידת עכן, כיצד שואלים באורים ותומים, מלחמת מצווה ורשות ואורים ותומים, הרעב בימי דוד.

פרק י"ח: שם ה' 224-227

ההלכה קדמה לדרש, שמות תארים וכינויים, שם בן מ"ב אותיות.

פרק י"ט: פירושו של פסוק 228-233


פרק כ': עברית - לשון הקודש 234-247

הקיימת שפה טבעית, ארמית ושפות אחרות, שפה ותוכן, קידוש האידיש, גדולי ישראל על לשון הקודש, לשון הקודש, ההתנגדות לעברית – בורות, שמות ה', מקור השם "אללה", שם הוי-ה.

פרק כ"א: לשונות המקרא 248-259

משמעות האותיות, לשון יחיד ולשון רבים, תוך – בתוך, הטעמה מבטאת תוכן, ושתי המלכה - המלכה ושתי, אולי – פן, לשמוע בקול - לשמוע לקול, ירושה ונחלה, מכה איש עברי, דיבר ב..., מלים זהות ומשמעותן שונה, החלפת אותיות, שינוי אות אחת, נין ונכד.

פרק כ"ב: פרשות בתורה 260-267

שירת האזינו, "שירה", קריאה לשבת חתן, שבעה קרואים.

פרק כ"ג: מספר הפסוקים המילים והאותיות בתנ"ך 268-293

יחס חז"ל לפיסוק המקרא, כמה פסוקים בתורה, כמה אותיות בתורה, מספר האותיות המדויק לפי החומשים, מספר האותיות שבתורה ובמקרא לפי א-ב, מספר הפסוקים בתורה ובמקרא, מספר הפסוקים בתורה לפי חומשים ופרקים, פרקים פסוקים ופרשיות לפי חומשים, מספר הפסוקים לפי פרשיות, מספר הפסוקים בנ"ך, מספר הפסוקים בנביאים וכתובים, מספר הפסוקים בנביאים וכתובים, פסוקי התורה בתנ"ך, 'דרֹש דרש' – חצין של תיבות, סדרן של כל התיבות הכפולות בתורה, ו' ד-'גחון' חצין של אותיות התורה, רשימת האותיות המשונות שבתורה, ע' ד-'יער' אמצע תהלים, רשימת האותיות המשונות בתהלים, גלגוליו של מאמר.

פרק כ"ד: ספר תורה של השומרונים 294-295

פרק כ"ה: עוד על הלוחות 296-299

הטעמים בעשרת הדברות, אותיות פורחות, שקיפות הלוחות, היכן היו הלוחות עד הקמת המשכן?

פרק כ"ו: מנשה הרג את ישעיהו הנביא 300-301

פרק כ"ז: תפילות בין התקיעות 302-303

פרק כ"ח: עברית ואוגריתית 304-306

פרק כ"ט: ציורים 307-315

פרק ל': רשימת מאמרי המחבר 316-318

סוף דבר 319-320

תגובות