התורה וכתבה - פרקים נבחרים

קוד: התורה וכתבה בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: הרב קורמן

אל: ספר