תשובה לבן הרשע

קוד: תשובה לבן הרשע בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אלמוני

אל: התור למנהרת הכותל

ע"פ ההגדה של פסח, הבן הרשע אומר:

"מה העבודה הזאת לכם?" [לכם ולא לו, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל...]

וצריך לענות לו:

"בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים." [לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל.]

אולם ע"פ התורה התשובה שונה. בשמות יב 26 כתוב:

"והיה כי יאמרו אליכם בניכם: 'מה העבודה הזאת לכם?'...

ואמרתם: 'זבח פסח הוא לה', אשר פסח על בתי בני ישראל... ואת בתינו הציל'".

ורק אחר-כך, בשמות יג 8, כתובה התשובה שבהגדה:

"והגדת לבנך ביום ההוא לאמור: בעבור זה עשה ה' לי...",

וזו תשובה לבן שאינו שואל! (לא כתוב שם שהבן שואל, ולכן גם ההגדה מביאה את זה כתשובה לבן שאינו יודע לשאול).

למה ההגדה שינתה ממה שכתוב בתורה?

ע"פ מה שהסביר לי אדם אחד מהתור למנהרת הכותל: התשובה שכתובה בשמות יב 26 "זבח פסח הוא לה'..." היא בכלל לא תשובה לבן הרשע (לא כתוב "ואמרתם אליו'זבח פסח הוא לה'", אלא רק "ואמרתם"). כאשר הבן הרשע שואל "מה העבודה הזאת לכם?" הוא מביע זלזול בעבודת ה', וזה עלול להשפיע לרעה על כל הבנים ששומעים אותו, וגם עלינו. ולכן, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להסביר לעצמנו למה אנחנו מקריבים את קורבן הפסח, בלי להכנס לויכוחים עם הרשע, ורק יותר מאוחר – כאשר הרשע כבר מפסיק לשאול ולקנטר – צריך לבוא אליו ולתת לו את התשובה המתאימה לו: "בעבור זה עשה ה' לי...". ראו גם: פירוש הפסוק בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים.

תגובות