פסח = דילג וקפץ או הגן ונתן חסות

קוד: פסח= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

שמו של חג הפסח נגזר מהשורש "פסח" - מה משמעותו של שורש זה?

1. פסח = קפץ ודילג

ע"פ אבן שושן בקונקורדנציה שלו, וגם ע"פ שבי"ל בקונקורדנציה שלו, המשמעות היא "קפץ ודילג". ניתן להביא ראיה לפירוש זה מכמה פסוקים:

לפי זה, חג הפסח הוא חג הדילוג - החג שבו ה' דילג על בתי בני ישראל כאשר היכה את בכורות המצרים:

ולהבדיל, כך עשו כהני הבעל במעמד הר הכרמל:


אולם, לפי פירוש זה קצת קשה להבין את הפסוק:


2. פסח = נתן חסות והגנה

ע"פ אונקלוס, המשמעות היא "נתן חסות, הגן והציל", כפי שהסביר ד"ר אליהו נתנאל בעלון שבת בשבתו , ה'תשס"ז:

כל אלו לשון חסות, הגנה והצלה. תרגום השבעים: "אכסה ואסתיר"; ובמכילתא: " ופסחתי עליכם - עליכם אני חס, ואיני חס על המצרים".

כך פירש המדקדק ר' יונה אבן ג'נאח (ספר השורשים): "פסח - מעניין הרחמים והחנינה".

לפי זה, חג הפסח הוא חג ההגנה - החג שבו ה' הגן על בתי בני ישראל מפני המצרים הזועמים שחשבו להשחית אותם; ראו גם האם ה' צריך לראות דם כדי להציל את בני ישראל מהמשחית?

לפי זה, יש לפרש אחרת את משמעות מעשיהם של כהני הבעל:

ראיה נוספת לפירוש זה:

כך גם מובן מה שכתוב ב"הָא לחמא עניא":

נֵאָלֵץ לפרש: יבא ויחוס, וימצא הגנה ומסתור (ואולי כמשמעותו השורש פסח בערבית: לאכול בחבורה)

אולם, לפי פירוש זה קשה להבין את הפסוק:


תגובות