ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה

קוד: ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה בתנ"ך

סוג: סימן

מאת:

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

במכת הערוב נאמר " ושמתי פדות בין עמי ובין עמך". "פדות" היא הצלה, גאולה, ולא ברור בדיוק איזה גאולה היתה כאן?


ע"פ ר' אברהם קורמן ("הפרשה לדורותיה"), ה'ערוב' השחיתו את ארץ מצרים, ואז הלכו לכיוון ארץ גושן ומתו על הגבול (כמו שנאמר "והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב..."), ואז בנ"י יכלו לקחת את הגוויות ולהשתמש בעורותיהן, וזו ההצלה שהיתה לעם ישראל.


תגובות