עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם

קוד: עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם בתנ"ך

סוג: סימן

מאת:

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

לפני מכת הברד נאשם פרעה שהוא " מסתולל " בעם-ישראל, ולכן נענש בסופת-ברד משתולל ת [סופית בשם עדינה]

תגובות