קרשי המשכן

קוד: ביאור:שמות כו15 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמות כו15: "וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן, עֲצֵי שִׁטִּים עֹמְדִים"

מאיפה היו להם קרשים באמצע המדבר?

1. יש אומרים, שהם הכינו את הקרשים מראש לפני שיצאו ממצרים: "ועשית את הקרשים - היה לו לומר ועשית קרשים, כמו שנאמר בכל דבר ודבר; מהו הקרשים? מאותן העומדין ומיוחדין לכך: יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת, צוה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים, ואמר להם שעתיד הקב"ה לצוות אותן לעשות משכן במדבר מעצי שטים, ראו שיהיו מזומנים בידכם. הוא שיסד הפייטן בפיוט שלו "טס מטע מזורזים קורות בתינו ארזים", שנזדרזו להיות מוכנים בידם מקודם לכן. עצי שטים עומדים -... שיהא אורך הקרשים זקוף למעלה בקירות המשכן, ולא תעשה הכתלים בקרשים שוכבים להיות רוחב הקרשים לגובה הכתלים קרש על קרש" (רש"י).

2. ועל-דרך הדרש: "ידועה השאלה בפרשת תרומה, מאיפה היו ליהודים קורות עץ כאלה ענקיות. הרי הקרשים האלה אינם בגודל שמגלים פתאום שעוד היו באחד הכיסים של המכנסים מהטיול הקודם... בליל שבת גיליתי מאילו קורות שייך לבנות משכן לה': אדם היתה לו טעות שהיה רגיל בה, וקשה לפרוש הימנה, כי היא שייכת לשיטה שלמה של אופן השקפה וחשיבה, והתחיל אותו אדם לחשוב מחדש, כאילו ביום הזה קיבל את התורה חדשה ולא משופשפת משגרה והרגל. האדם הזה אפשר שהוא זוכה לנטול קורה מבין עיניו, והביט מעתה לנוכח להישיר מבט אל האמת והמציאות כפי שהיא. מִקורות כאלה של טעויות שנטשתי - בלבבי משכן אבנה" (דוד ויסקוט, קרית ארבע).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • טו: 23 יוני 2009 ... ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֲצֵי שִׁטִּים ... (cache)
 • פרשת תרומה: ועשית את הקרשים למשכן, הה"ד (תהלים קד): ישבעו עצי ה' ארזי לבנון אשר נטע. הרבה בריות ברא הקב"ה בעולמו, ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן, וגנזן הקב"ה מן העולם. ואיזה? (cache)
 • דגשי הסברה לפרשת תרומה: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים". החוסן המשפחתי - המשכן מזכיר במבנהו בית מגורים, ורומז בין השאר גם למשכנו הפרטי של כל אדם - משפחתו. אדם צריך לראות את ביתו ... (cache)
 • אתנ"כתא - פרשת תרומה: ... ומזה לכסתו: יד ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה: רביעי טו ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים: טז עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב ... (cache)
 • פרשת תרומה - עצי שטים - גיליונות נחמה ליבוביץ: כשאמר הקב"ה למשה על המשכן, אמר לו (כ"ו ט"ו): ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים" "ועשית קרשים" לא נאמר אלא "ועשית הקרשים" אותם שהתקין להם אביהם. רש"י, פסוק ה': ... (cache)
 • מדרש רבה - תרומה: ועשית את הקרשים למשכן הה"ד (תהלים קד) ישבעו עצי ה' ארזי לבנון אשר נטע הרבה בריות ... ד "א ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים למה עצי שטים למד הקב"ה דרך ארץ לדורות ... (cache)
 • BJEWS: תרומה: להפוך את ה'שטות' ל'שטות דקדושה': את כותלי המשכן נצטווה משה רבנו לבנות מ"עצי שיטים", כמו שנאמר בפרשתנו: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים". המילה "שיטים" קשורה גם-כן לשורש 'שטות' (כפי שחז"ל ... (cache)
 • Parashat Hashavua: Truma: 2 פברואר 2011 ..."ועשית את הקרשים למשכן"- ומהיכן היו קרשים? יעקב אבינו נטע אותם. בשעה שירד למצרים, אמר לבניו: בני! עתידים אתם להיגאל מכאן והקב"ה עתיד לומר לכם משאתם ... (cache)
 • ענייני משכן: בניגוד לכך, על בניין הקרשים נאמר: "ועשית את הקרשים למשכן" (כ"ו, יח). הקרשים הם עבור המשכן, אך היריעות - הן עצמן המשכן. ואכן, משהקימו את המשכן בשילה - בנאוהו מאבנים וגנזו את ... (cache)
 • פרשת השבוע: התנועה המסורתית בישראל: כמעט כל הציוויים מופנים כלפיו: "ועשית שלחן עצי שטים" (שמות כה, כג) "ועשית מנרת זהב טהור" (כה, לא) "ועשית את הקרשים למשכן" (כו, טו). אך כשנגיע לפרשת כי תשא, נראה שבעצם לא ... (cache)
 • אתר הנצחה לאביתר אביבי ז"ל - על ענווה ומנהיגות: אתר הנצחה לאביתר אביבי ז"ל. על אביתר; |; אלבום תמונות; | ... (cache)
 • בית אורות - פרשת תרומה - תשס"ו: קירות המשכן עשויים עצי שיטים עומדים, כנאמר בפסוק " ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים" (כו' טו'). מבאר רש"י "היה צ"ל ועשית קרשים כמו שנאמר בכל דבר ודבר,מהו הקרשים ... (cache)
 • Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat: נתחיל בפסוקים, פרק כ"ו: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים". עומדים - זה מעניין המושג "עצי שטים עמדים", ניכנס לזה בהמשך. אגב הפתיחה הזאת, בהערה קטנטנה, הפתיחה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- ויקחו לי תרומה: ... ואין אז אלא שירה שנאמר אז ישיר משה, ואימתי, כשנעשה מהן המשכן כשאמר הקב"ה למשה על המשכן א"ל ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים, ועשית קרשים לא נאמר אלא ועשית ... (cache)
 • יח: 23 יוני 2009 ... ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן ... (cache)
 • ארץ מקרא / זאב ח' ארליך ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות ספרות ואמנות: "ועשית את הקרשים למשכן ג€¦" (שם טו). "ועשית פרוכתג€¦" (שם לא). "ועשית את המזבחג€¦" (שם כ"ז,א). מאת מערכת 'שבת' | פורסם גם בארץ מקרא / זאב ח' ארליך | תגים ארון ברית, דגם, ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת תרומה: כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה על המשכן, אמר לו: ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים. ועשית קרשים לא נאמר, אלא ועשית הקרשים, אותן שהתקין להן יעקב אביהם. עומדין, אותן ... (cache)
 • Jewish Eco Seminars: Fuentes: ... משה, ואימתי כשנעשה מהן המשכן כשאמר הקבג€�ה למשה על המשכן אג€�ל ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים, ועשית קרשים לא נאמר אלא ועשית הקרשים אותן שהתקין להן אביהם, ... (cache)
 • תאור פרטי המשכן: קרשי המשכן - תיאור כללי - ועשית את הקרשים למשכן ג€¦ (שמות כ"ו, ט"ו-כ"ט). קרשי המשכן - קירות המשכן הורכבו מ- 48 קרשי עץ ארז. 20 בדרום, 20 בצפון ו- 8 במערב. מידות קרש אחד: ... (cache)
 • דף קשר מספר 428 - פרשת תרומה: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים" (שמות כ"ו ט') "למה עצי שיטים? - לימד הקב"ה דרך ארץ לדורות, שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פרי, אומר לו: ומה מלך מלכי המלכים ... (cache)
 • עצי שטים עומדים: 8 מרץ 2010 ... מדרש רבה (תרומה פל"ה ו') דבר אחר " ועשית את הקרשים למשכן" אמר ר' אבין משל למלך שהיה לו איקונין נאה אמר לבן ביתו עשה לי כמותה אמר לו אדוני המלך איך אני ... (cache)
 • הלכה עוקרת מקרא: 'ועשית את הקרשים למשכן' - א"ר אבין: משל למלך שהיה לו איקונין נאה, אמר לבן ביתו: עשה לי כמותה. אמר לו: אדוני המלך, איך יכול אני לעשות כמותה? אמר לו: אתה בסממניך ואני בכבודי, ... (cache)
 • שבע ברכות הכלה | פרשת תרומה, חלק ב' | זוהר לעם | קבלה לעם | ספריית...: שבע ברכות הכלה. תשפח) ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. הקרשים שבכאן הם השרפים. אלו השרפים, המכונים קרשים, עומדים בתיקון הכלה, השכינה, ומסבבים סביב החופה, ... (cache)
 • בס"ד: ד"א ' ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים' למה עצי שטים למד הקב"ה דרך ארץ לדורות שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פירות אומר לו ומה מלך מלכי המלכים שהכל שלו ... (cache)
 • יהדות ואמנות - בין מעשה בראשית לתוהו ובוהו: ועשית את הקרשים למשכן - אמר ר' אבין: משל למלך שהיה לו איקונין נאה, אמר לבן ביתו: עשה לי כמותה. אמר לו: אדוני המלך, איך יכול אני לעשות כמותה? אמר לו: אתה בסממניך ואני ... (cache)
 • פרשת לך לך: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים". הגמרא במסכת סוכה דורשת את הפסוק על כלל המצוות: "אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי: כל המצות כולן, אין אדם יוצא ... (cache)
 • פורום תנֲ´ֲ´ך - כיפה: ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים (שמות כו,טו) ... אחד הדברים שמציינת התורה על המשכן, שהוא נבנה מעצי שיטים: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים". המונח ֲ´שיטיםֲ´ ... (cache)
 • ביכנ"ס 'משכן-שילה' בשילה / זאב ח' ארליך: 15 פברואר 2011 ..."ועשית את הקרשים למשכן ג€¦" (שם טו). "ועשית פרוכתג€¦" (שם לא). "ועשית את המזבחג€¦" (שם כ"ז,א). בית הכנסן משכן שילה. בפרשתנו, פרשת תרומה, אנחנו נכנסים ... (cache)
 • תפקידם של הכרובים: ועשית את הקרשים למשכן. א"ר אבין: ... בצלאל לא ראה את התבניות הרוחניות שראה משה בנבואה, אלא שמע את הציוויים וההנחיות של הקב"ה מפי משה, היינו: "ועשית את הקרשים למשכן". (cache)
 • החברה להגנת הטבע - המלצות למסלולים - ממצפה-רמון לקיר האמוניטים, לאורך...: השיטה הוא עץ קוצני ממשפחת המימוזיים, ועל- פי המסורת שימשה השיטה את אבותינו בבניית המשכן - "ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים" (שמות, כו 15). מקורה של השיטה ... (cache)
 • ויגש ג€“ ממדרשי חז"ל: כשאמר הקב"ה למשה על המשכ,ן א"ל: ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים. ועשית קרשים לא נאמר, אלא ועשית הקרשים, אותן שהתקין להן אביהם עומדין, אותן שהועמדו קודם לכן. (cache)
 • פרשת לך לך: על פי כיוון זה, כאשר התורה מצווה בשמות כו,טו " ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עמדים". הקרשים הם למשכן, כלומר ליריעות הפנימיות. וכך מסביר על אתר אור החיים הקדוש: "פרוש כי ... (cache)
 • קטיף.נט:: הלכות נדרים - קול צופיך 348: ... ואין אז אלא שירה שנאמר אז ישיר משה, ואימתי, כשנעשה מהן המשכן כשאמר הקב"ה למשה על המשכן א"ל ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים, ועשית קרשים לא נאמר אלא ועשית ... (cache)
 • מסלולי טיול בהר הנגב - להר צרור ולנחל צרור - תאור המסלול: ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים (" שמות, כו, 15"). ועשית שלחן עצי שיטים ("שמות, כה, 23"). השיטה הסלילנית הינה עץ קוצני ממשפ' המימוזיים, הצומח בעיקר בערוצי נחלים ... (cache)
 • פרשת לך לך: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עמדים". (שמות כ"ו,טו). "ועשית פרכת... ונתת אותה על ארבעה עמודי שיטים מצפים זהב" (שם, לב). "ועשית מסך לפתח האהל...ועשית למסך חמשה ... (cache)
 • Chabad.co.il - פורטל חב"ד בישראל | השטות החיובית של המשכן: לפני 6 ימים ... קירות המשכן היו עשויים עצי שיטים (מין של עצי ארז): "ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים". השם 'שיטים' הוא גם מלשון שטות, הרומזת לכך שאת המשכן ראוי ... (cache)
 • פרשת תרומה ג€“ ויקישיבה: ..."עשר היריעות כנגד עשר הגלגלים ואמר שמונה ועשרים כנד שמונה עשרים העיתים בספר קהלת "; 'בניית המשכן -הרב יעקב מידן כתב: "על בניין הקרשים נאמר: "ועשית את הקרשים למשכן". (cache)
 • more "ועשית את הקרשים למשכן ":
 • שמות לו ג€“ ויקיטקסט: 4 אוקטובר 2011 ... מכסה לאהל ערת אלים מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה כ ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים כא עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד ... (cache)
 • שיטה סלילנית: עצי שיטים שימשו כחומר-גלם לבניין המשכן וכליו: "ועשית את-הקרשים למשכן עצי שטים עמדים" (שמות כ"ו, ט"ו). הנביא ישעיהו מציין את השיטה עם העצים שיפריחו את השממה: "אתן במדבר ... (cache)
 • הרב מרדכי אלון שליט"א: נתחיל בפסוקים, פרק כ"ו: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים". עומדים - זה מעניין המושג "עצי שטים עמדים", ניכנס לזה בהמשך. אגב הפתיחה הזאת, בהערה קטנטנה, הפתיחה ... (cache)
 • "-;quot&כאשר שמענו כן ראינו: קרש של המשכן הזה זוכה לפירוט, לא פעם אחת בלבד, אלא פעמיים. ציווי.: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים: עשר אמות ארך הקרש ואמה. וחצי האמה רחב. הקרש האחד")שמות ... (cache)
 • פרשת תרומה תשע"ב ערך וליקט ארי גינוסר: "ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים" (הרב יהודה עמיטל). הגמרא במסכת סוכה דורשת את הפסוק על כלל המצוות: "אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי: כל המצות ... (cache)
 • שבועון התקשרות רל"ט: (כו,טו) ועשית את הקרשים למשכן, עצי שטים עמדים שורש תיבת 'שיטים' הוא 'שיטה' שמשמעותה נטייה (כי מחמת גובהו של עץ השיטה, הוא נוטה לכאן ולכאן), והיינו שיש דבר שהוא אמצעי, ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - ספר התודעה סוכות שמיני עצרת והושענא רבא: בנוהג שבעולם אדם בונה בית מקרשי עץ, הרי הוא משכיב את הקרשים זה על גבי זה, ואולם בקרשי המשכן כתיב (שמות כו): ועשית את הקרשים למשכן, עצי שטים עמדים, כדי שיהו הקרשים ... (cache)
 • מצמרת הארז - סוף דבר: וכן מצאנו שה' ציוה: ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים (שמות כ"ו). ואילו ישראל עשאום מעצי ארזים, כפי שפירש הרש"י בשם ר' תנחומא: יעקב נטע ארזים במצרים, וכשמת ציוה לבניו ... (cache)
 • more "למשכן עצי שטים עמדים ":

תגובות