אוהל מועד - המשכן שעשו משה ובני ישראל במדבר סיני

קוד: אוהל מועד בתנ"ך

סוג: אוסף_נושא

מאת:

אל:

תוספות ותגובות