מחצית השקל

קוד: ביאור:שמות ל13 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

לקראת מפקד האוכלוסין יש לתת כופר נפש לה'. סכום התרומה מפורש בתורה:

שמות ל13: "זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים: מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ; עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל, מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לה'".

כמה לתת?

כמה זה בדיוק מחצית השקל בשקל הקודש?

1. יש אומרים שאכן הכוונה לחצי שקל חדש: אין חשיבות לערך הכלכלי של התרומה, אלא רק לכך שהיא ניתנת בחצי מהמטבע המקובל. כשאדם נותן חצי מטבע, הוא מבין שהוא רק חצי, הוא לא מושלם, וזה פותר את אחת הבעיות שנגרמות כתוצאה מהמפקד (ראו הסברים נוספים). לפי זה, מחצית השקל היא בדיוק 0.5 שקלים חדשים (ראו שולחן ערוך, אורח חיים תרצד א, ביאור הלכה).

2. יש אומרים שהכוונה לכמות מסויימת של המתכת כסף (ראו כף החיים, שם אות כ), בערך 7 גרם (ראו באתר דעת), ששווייה נקבע בבורסת המתכות ומשתנה מיום ליום. במושגים של ימינו, חצי שקל כסף שווה בערך 15-20 שקלים חדשים (ראו חישוב באתר כיפה).
3. ויש אומרים, שסכום התרומה צריך להיות צמוד למדד כלכלי כלשהו; חישבו ומצאו, שבזמן התלמוד, סכום של 50 שקל-כסף, שהוא הסכום המינימלי של כתובת אישה בתולה, הוא סכום שהספיק להתקיים במשך שנה (ראו מאמר של הרב יונתן אדלר ב"תחומין" כג); במושגים של ימינו זה בערך 50 אלף ש"ח. לפי זה, מחצית השקל שווה בערך 500 שקלים חדשים.

למי לתת?

הכתוב אומר שיש לתת תרומה לה'. בפועל השתמשו בתרומה לבניית המשכן:
בימינו ישנן כמה תנועות הפועלות למען המקדש, ואפשר לתרום להן. ראו: השקלים קודמים לבניין המקדש.

אפשרות נוספת היא לתרום לבית-כנסת, שהרי בית-כנסת הוא "מקדש מעט".

מחצית השקל שנותנים ככופר-נפש אינה צריכה לבוא, כמובן, על-חשבון עזרה לנזקקים. גם כשנותנים מחצית השקל, עדיין יש לתת, בנפרד, 10% מההכנסה לעניים כ"מעשר כספים"; אלו שתי מצוות נפרדות.

מתי לתת?

על-פי הפשט, יש לתת את מחצית השקל לפני מפקד האוכלוסין; אך ע"פ חז"ל יש לתת את מחצית השקל בכל שנה ושנה, בחודש אדר. ומקובל לתת אותו בתענית אסתר, יום לפני פורים. ראו מחצית השקל ופרשת שקלים.


לעיון נוסף

על מחצית השקל בחפירות ארכיאולוגיות:

תגובות