ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד

קוד: ביאור:שמות מ35 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמות מ35: " ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד ה' מלא את המשכן"

ישנה הקבלה בין מעמד חנוכת אוהל מועד לבין מתן תורה: כמו שבזמן מתן תורה היה אסור לגשת אל הר סיני, וגם משה היה צריך לחכות לקריאה מה' - כך גם בזמן חנוכת אהל מועד אי אפשר להיכנס אל אוהל מועד, ואפילו משה צריך לחכות לקריאה מה'. והקריאה אכן מגיעה - בתחילת ספר ויקרא.

רמז

ר' צבי הירש חיות, בעברו ליד בית הכנסת הרפורמי בוינה, ראה שמעל לכניסה הראשית התקינו כתובת מרשימה מהתורה באותיות זהב: "וכבוד ה' מלא את המשכן". על כך הוא הגיב: 'מן הראוי היה שיכתבו את ראשיתו של הפסוק: "ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד"...'  (הפרשה לדורותיה)

תגובות