מכת הדבר והמילה דבר

קוד: מכת הדבר והמילה דבר בתנ"ך

סוג: סימן

מאת:

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

קל לזהות את הפסוקים שמדברים על מכת הדבר, כי מופיעה בהם הרבה פעמים המילה 'דבר': " וישם ה' מועד לאמר מחר יעשה ה' הדבר הזה בארץ ", " ולא ימות מכל לבני ישראל דבר ", " ויעש ה' את הדבר הזה ממחרת ". (אבל המילה 'דבר' מופיעה גם בעוד מקומות, אז זה לא סימן מושלם).

תגובות