ה' מוותר על גורם ההפתעה כדי לחסוך בחיים

קוד: ה' מוותר על גורם ההפתעה כדי לחסוך בחיים בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: אראל

אל:

במלחמות בין בני אדם, מקובל להשתמש ב"גורם ההפתעה" כדי להשיג יתרון על הצד השני. אך במלחמתו של ה' נגד המצרים, ה' לא השתמש בגורם ההפתעה, אלא הזהיר את המצרים לפני כל מכה (חוץ מהמכות הקלות יותר - כנים, שחין וחושך - שהיו בעצמן התראה למכות הבאות; ראו הסדר של מכות מצרים). בכך השיג ה' כמה מטרות: ראו: גורם ההפתעה במלחמות - מקורות נוספים.

תגובות