המכות ההסטוריות

קוד: המכות ההסטוריות בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: הרב קורמן בשם "אבני שוהם"

אל: הפרשה לדורותיה

כאמור במאמר הערך החינוכי של המכות, המכות של השלשה השלישית (שחין, ברד וארבה) נועדו ללמד את פרעה שה' הוא הכוח היחיד ששולט בעולם.

ואכן, בשלוש המכות האלו ישנם ביטויים שמדגישים את העוצמה שלהן: במכת השחין כתוב שהחרטומים לא יכלו לעמוד לפני משה (ראו מעשי החרטומים אחרי המכה), ובמכות הברד והארבה כתוב שמכות כאלה לא היו כבר הרבה זמן:

מכה

פסוק

ברד

אשר לא היה כמוהו במצרים למן היום היווסדה ועד עתה

ברד

אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי

ארבה

אשר לא ראו אבותיך ואבות-אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה

ארבה

לפניו לא היה כן ... ואחריו לא יהיה כן

על הארבה נאמר, שארבה כזה לא היה מעולם – מיום בריאת האדם (מיום היותם על האדמה \ לפניו לא היה כן);

אבל על הברד נאמר, שברד כזה לא היה רק מיום היווסדה של מצרים \ מאז היתה לגוי; כי לפני יום היווסדה של מצרים כן היה ברד כזה – בזמן המבול ("הפרשה לדורותיה", ר' אברהם קורמן בשם "אבני שוהם").

תגובות