מצוות מצה ואיסור חמץ - שתי מצוות ושני טעמים

קוד: מצוות מצה ואיסור חמץ - שתי מצוות ושני טעמים בתנ"ך

סוג: טעם

מאת: אראל

אל:

בתורה ישנן כמה מצוות הקשורות ללחם בפסח, והן נחלקות לשתי קבוצות:

ע"פ חז"ל, הפסוק "שבעת ימים מצות תאכלו" אין משמעו שחייבים לאכול מצות, אלא רק שמי שרוצה לאכול לחם, צריך לאכול אותו מצות ולא חמץ; חובת אכילת מצה חלה, לדברי חז"ל, רק בלילה הראשון ("ליל הסדר").

כדי להבין מדוע יש הבדל בין החובה לבין האיסורים, נקרא את הפסוקים הקשורים למצות בסיפור יציאת מצרים, ונראה שבני ישראל למעשה אכלו מצות פעמיים:

מכאן ניתן להבין את משמעותן של מצוות המצה והחמץ בימינו:

בני ישראל נצטוו לאכול מצה בליל פסח, אך הם לא היו חייבים לאכול מצות לאחר מכן; רק מי שרצה לאכול לחם, היה חייב לאכול מצות, כי לא היה לחם אחר. לכן, אכילת מצה בלילה הראשון היא חובה, ובשאר ימי הפסח - רשות.

רעיון דומה ניתן לראות בדברים טז 3.

תגובות