מה היה חטאם של התרים?

קוד: מה היה חטאם של התרים בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל:

משה שלח אנשים לתור את הארץ, וציווה עליהם (במדבר יג18) ולראות:

האנשים, לכאורה, מילאו את שליחותם - הם נתנו תשובות אמיתיות לשאלות שמשה שאל אותם (במדבר יג27):

1. דרשנים ניסו למצוא פגמים במילים שונות בדברי המרגלים - למשל המילה "אפס".

2. המרגלים ייאשו את העם ואמרו שאין סיכוי לנצח: (במדבר יג31): "לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו".

3. משה לא ביקש מהם בפירוש לתת הערכת מצב, והם "הגדילו ראש".

4. כדי להבין את חטאם של המרגלים, יש לעיין בפסוק שמתאר את עונשם (במדבר יד37): "וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני ה'": החטא שהביא למותם הוא הוצאת דיבת הארץ רעה. כעת, אם נעיין בדברי המרגלים, נראה שהם לא הוציאו דיבת הארץ בתחילת דבריהם, אלא רק יותר מאוחר (במדבר יג32): "ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל, לאמור..."

יש הבדל בין 'הוצאת דיבה' לבין 'הבאת דיבה': 'הוצאת דיבה' היא אמירת דברי שקר, שהאומר מוציא ובודה מליבו; 'הבאת דיבה' היא אמירת דברים רעים אבל אמיתיים.

לפי זה, חטאם של המרגלים התחיל ברגע שהתחילו לשקר. זה לא היה מייד בהתחלה - בהתחלה הם אמרו אמת, כפי שהסברנו למעלה. אבל, אחרי שהם שמעו שכלב-בן-יפונה מביע דעה שונה משלהם (במדבר יג30), הם התחילו לחשוש שמא העם יקבל את דעתו של כלב וישתכנע לעלות לארץ, והם פחדו מכך מאד, ולכן החליטו להשתמש ב"תרגיל מלוכלך" - הם שיקרו, הוציאו דיבת הארץ רעה, כדי להפחיד את העם ולהסית אותם שלא לעלות לארץ. ראו גם דברי המרגלים.

תגובות