איך לבחור שופטים

קוד: איך לבחור שופטים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

בימינו, אדם שרוצה לפנות לבית משפט צריך, בדרך-כלל, להשקיע לפחות יום עבודה אחד - ליסוע לבית המשפט שנמצא בעיר הקרובה, לחכות בתור, לפתוח תיק, לחכות עד שיגיע תורו של התיק... הסחבת נובעת מכך שמספר השופטים הוא קטן.

כמה שופטים צריכים להיות בעם ישראל?

על-פי התורה:

הפסוקים מדברים לא רק על שופטים, אלא על מנהיגים בכלל, כפי שהם נקראים כאן ראשים ו שרים; אולם אותם מנהיגים היו גם שופטים, כמו שנאמר בפסוק הבא בספר דברים, דברים א16: "וָאֲצַוֶּה אֶת שֹׁפְטֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר: שָׁמֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק בֵּין אִישׁ וּבֵין אָחִיו וּבֵין גֵּרוֹ". כמה כאלה היו?

1. על-פי חז"ל: "נמצאו דייני ישראל שבעת רבוא ושמונת אלפים ושש מאות" (תלמוד בבלי, סנהדרין יח.): בני ישראל בזמן יתרו היו 600 אלף, מכאן שהיו 60 אלף שרי עשרות, 12 אלף שרי חמישים, 6000 שרי מאות ו-600 שרי אלפים, בסך-הכל 78600. לכל עשר משפחות היה שופט, לכל חמישים משפחות היה שופט בדרגה גבוהה יותר, וכן הלאה. אם כך, בכל בלוק של 5 קומות (20 משפחות) יש לפחות שני שופטים!

2. ייתכן שאפשר להבין את המספרים קצת אחרת: בעברית המאוחרת, עשרה אנשים נקראים "מניין", אבל כשאומרים "מניין" מתכוונים גם לקבוצה גדולה מעשרה אנשים, המתאספים יחד לשם תפילה (כמו בפסוק "ביישוב שלנו יש מניין כל בוקר"). הקהילה היהודית בכל הדורות, וגם היום, מורכבת מ"מניינים", כלומר "עשרות", שהגודל שלהם הוא לפחות 10, אבל יכול להיות גם הרבה יותר. כל מניין נוהג לבחור גבאי אחד או יותר - שרי עשרות. בכל עיר ישנם כמה מניינים, אולי חמישה או עשרה או יותר, והם בוחרים להם רבנים, "מרא דאתרא", שרי חמישים או שרי מאות; ולפעמים קבוצה של כמה עיירות מתגבשת ומכתירה על עצמה את גדול הדור - שר האלף. אם כך, המספר לא חייב להיות בדיוק 78600; העיקר שנשמר המבנה הקהילתי המדורג.

לפי שני הפירושים, ישנם שופטים זמינים ונגישים בכל קהילה, והדבר מאפשר לכל שני שכנים, ואף לכל זוג נשוי, לפתור את הסכסוכים ביניהם במהירות וביעילות, וכך אין הם שומרים בליבם רגשות רעים לאורך זמן. הדבר מרבה את השלום והגיבוש החברתי, וכמובן, מקצר את התורים בבתי המשפט.

"לפי השיטה שנהגה אז, שיש רק בית דין אחד, של משה, כל אדם המבקש משפט היה צריך לכתת את רגליו עד מחנה הלווִיָה; ואילו היו שופטים רבים, "שרי עשרות ושרי מאות", יכולים היו השופטים להיות מצויים לכל אחד סמוך למקומו, וזהו שאמר יתרו: "וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום" - כל אדם יוכל למצוא משפט שלום סמוך לביתו. האצלת הסמכויות תביא לייעול בזמן ובמקום כאחת: לא רק שיתקצרו התורים, אלא שבתי המשפט יהיו מפוזרים על פני כל המחנה, והגישה אליהם תהיה נוחה לכול." (פרופ' יעקב בזק, על-פי מלבי"ם).

"כי בהיות להם שופטים רבים, ילך העשוק אצל השופט בכל עת שירצה, וימצאנו מזומן... כי עתה [כשמשתרך תור ארוך מהבוקר עד הערב], מפני שלא יוכלו לגשת אליך למשפט בכל עת, לא ינוחו בשלום, כי זה פתח לגוזלים לעשוק חמס ולעושקים לעשות מריבה" (רמב"ן על שמות יח כב).

אם אנחנו רוצים "לחדש ימינו כקדם", ולחזור ולקיים מצווה זו על-פי התורה, חשוב לברר, מה הם התנאים שלפיהם יש לבחור שופטים. לשם כך יש לעיין בפסוקים:

אם כך: כדי "להשיב שופטינו כבראשונה", יש לבחור, לכל מניין של 10 אנשים (או יותר), אחד מהם, שיהיה חכם, נבון וידוע, מוכר ואהוב בעדתו, ולהשתדל שיהיה גם איש חיל, ירא אלהים, איש אמת ושונא בצע, ולמנות אותו ל"שר עשר", כלומר שופט לאותה קבוצה. יש להקפיד שהליך המינוי יהיה צודק, ולא יערב שום אינטרסים אישיים מצד הממנה, או שוחד. לאחר מכן ניתן למנות שופטים בדרגות גבוהות יותר - "שר חמישים", "שר מאה" ו"שר אלף", עד שנזכה להקים בית דין גדול שבו ישבו השופטים הטובים ביותר.

כל שופט יעזור לאנשי קבוצתו לפתור סכסוכים בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, וכך נרבה שלום ואהבה בעם ישראל.

תגובות