בעלי תכונה

קוד: בעלי תכונה בתנ"ך

אביון

אָדָם

אדם - כללי

אוֹבֵד

אויב

אויבת

אויל

אויל שפתיים

איטר

אילם[א]

אִיש

איש יהודה

איש ריק

איש תבונה

איש תהפוכות

אישה משכלת

אלמוני

אלמן

אלמנה

אנוש

אנשי החיל

ארור

אִשָּה

אשת חיל

אשת חן

אשת מדיינים

בגודה

בוגד

בָחוּר

בכור השבי

בכור השפחה

בליעל .

בעל אף

בַעַר

בר לבב

בַר2

בתולה

גבה לב

גבה עיניים

גבה רוח

גְבָל

גבלי

גְבַר

גֶבֶר

גיבור

גיבח

גיבן

גלמוד

גמָּד

גֵר

דַל[א]

ולד

זֵד

זכוּר

זקֵן

זָר

זָרָה

חובש / מלבי"ם

חוזה

חוטא

חוֹלָה

חומֵץ

חטָּא

חכָם

חכם בעיניו

חכם לב

חֵלֵכָה

חללה

חמוֹץ

חמוּשים

חנֵף

חסון

חסיד

חסר לב

חרוץ[א]

חָרֻם

חֵרֵש

חֲשֻכִּים

טוב רואי

טיפוחים

טף

ידוּע

יהודי

יהודיה

יהיר

יולדה

יולדת

יונק

יֶלֶד

ימיני

יפֵח

יפיח כזבים

יריב

ישיש

ישֵש

יתום

כבד לשון

כושי

כילי

כָלִבִּי

כֵלי

כנעני

כסיל

לועז

לוצץ

לֵץ

מָאֵן

מבין

מלֻמד

מלָשני

ממזר

מנון

מָס

מסכן

מעוֶה / מלבי"ם

מצורע

מרשעת

מְתים

נבון[א]

נבָל

נָבָר

נדיב

נָוָה

נוכל

נִידָה

נכֶה

נֵכים

נכרי

נכריה

נַעַר

נפילים

נפֶל

נקי כפיים

נקשֶה / מלבי"ם

נשים

סבאים

סכֶל

סכָל

סָרָב

עִברי

עד שקרים

עֲוִיל

עוּל

עַוָּל

עולֵל1

עולָל1

עושה טוב

עושק דל

עיור[א]

עיקש לב

עִלֵּג

עלֶם

עלמה

עם הארץ

ענוֹק

עָני

עניו

ענָק2

עצֵל

עקָר

עקרה

עָר

ערבי

ערביאי

ערוּם

עריץ

ערירי

ערל שפתיים

עשוֹק

עשיר

עשתרתי

פוחֵז

פועל אוון

פושע

פטר רחם

פיסח[א]

פיקח

פלוני

פליט

פלמוני

פרחח

פתי

צדיק

צורר

צר[א]

צרוע

קֵדָר

קָם

קֵרֵח

קשה עורף

רָאש

רגעי-

רַהַב

רואה

רחב לב

רַחַם

רחמתיים

רך לבב

רָפָא2

רפאים2

רפאים3

רָש[א]

רשָע

רְשָעָה

שָׂב

שבִיה

שִדָּה

שובָב

שובֵבה

שוחר

שולמית

שומר נפשו

שׂונא

שוֹע2

שוּרים

שָׂטים

שיכור

שכּוּל

שלטת

שׂריד

תאום

תולל

תושב

תָם

תם לב

תקומם

תוספות ותגובות