טרפה ונבלה

קוד: טרפה ונבלה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל:

בספר שמות ובספר דברים יש שני פסוקים מקבילים שעוסקים בבשר האסור באכילה:

[הפסוקים מקבילים - ע' " המצוות שאחרי 10 הדברות "].

הפסוקים לא רק קובעים שאסור לאכול טריפות ונבילות, אלא גם קובעים מה יש לעשות בבשר טריפות ונבילות:

מכאן אפשר ללמוד, שאין זה ראוי להשליך לחיות דברי-מאכל הראויים למאכל אדם, גם אם אנחנו לא אוכלים אותם מסיבה כלשהי.

תגובות