המצוות שנזכרו אחרי עשרת הדיברות

קוד: מצוות אחרי 10 הדברות בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל

אל:

בני ישראל שמעו את עשרת הדיברות מפי ה', וזה מאד הפחיד אותם, והם התרחקו וביקשו מעכשיו והלאה לשמוע את המצוות מפי משה. זה מסופר גם בספר שמות וגם בספר דברים, באופן די דומה. אבל, כשבודקים את המצוות שנזכרו אחרי כן, מגלים הבדלים משמעותיים בין שני הספרים.

במאמר זה ננסה להקביל בין המצוות שנזכרו אחרי עשרת הדיברות בשני הספרים - לכל מצוה בספר שמות, ננסה למצוא הקבלה בספר דברים, ולהפך.

נבחן את ההבדלים האלה בשתי דרכים:

ניתן לחלק את ההבדלים בין הספרים לכמה סוגים:

א. מצוות שבהן ספר דברים משלים את ספר שמות כמו בתצרף ("פאזל"):

ב. הבדלים שנובעים משינויים במציאות בין התקופה של ספר שמות לתקופה של ספר דברים:

ג. מצוות שספר דברים מפרט ומסביר איך בדיוק צריך לקיימן:

ד. מצוות שספר דברים מרחיב:

ה. מצוות שלא נזכרו כלל בספר שמות:

ראו גם:

תגובות