מבנה ויקרא ה

קוד: מבנה ויקרא ה בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

בספר ויקרא, פרק ה עוסק בשני סוגים של קרבנות שבאים לכפר על עבירות:
כל קרבן מכפר על שלוש עבירות שונות.

קרבן עולה ויורד מכפר על:

קרבן אשם מכפר על:
ניתן לראות שהפרשות מסודרות במבנה מסודר: כל קרבן בא על שלוש עבירות, שהראשונה והאחרונה דומות (שבועת עדות - שבועת ביטוי, מעילה בקדשי ה' - מעילה ברכוש הזולת), והאמצעית שונה.

הפרק כולו בנוי במבנה כיאסטי: העבירה הראשונה (שבועת העדות) והאחרונה (מעילה ברכוש הזולת) הן עבירות שאדם עושה במזיד, ושאר העבירות הן עבירות שאדם עושה בשוגג; וכך נראה מבנה הפרק כולו:


תגובות